Adviesrecht

In bepaalde situaties heeft de OR adviesrecht. Dit recht is vastgelegd in artikel 25 van de Wet op Ondernemingsraden.

Achtergrondartikelen over adviesrecht

 • Herbenoeming bestuurder

  Herbenoeming bestuurder

  Betreft het adviesrecht in artikel 30 van de WOR ook de herbenoeming of verlenging van de termijn van de bestuurder?

 • Advies of instemming

  Advies of instemming

  Volgens de WOR moet de bestuurder een voorgenomen besluit ter advies of instemming aan de ondernemingsraad voorleggen. Voor beide rechten staan alle regelingen in de WOR. Alles lijkt heel helder, maar dat valt in de praktijk tegen.

 • Adviesaanvraag als vorige reorganisatie nog niet is afgerond?

  Adviesaanvraag als vorige reorganisatie nog...

  Mag de bestuurder een adviesaanvraag indienen met betrekking tot een reorganisatie van een onderdeel van een onderdeel van de organisatie waarover eerder advies is aangevraagd, en dit traject nog niet volledig is afgerond?

 • Van adviesaanvraag tot advies

  Van adviesaanvraag tot advies

  Een OR bewandelt geregeld de weg van adviesaanvraag naar advies. Welke stappen kent deze route?

 • Een goede adviesaanvraag

  Een goede adviesaanvraag

  In artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden staat omschreven dat de bestuurder bij bepaalde voorgenomen besluiten advies moet vragen aan de ondernemingsraad. Hij doet dit in de vorm van een adviesaanvraag, maar hoe ziet een goede adviesaanvraag eruit?

 • Maand beroeptermijn is niet rekbaar

  Maand beroeptermijn is niet rekbaar

  De termijn voor het instellen van beroep bij de Ondernemingskamer is een harde termijn. Eventueel overleg verruimt deze termijn niet.

 • 3 tips bij adviesrecht OR

  3 tips bij adviesrecht OR

  Het adviesrecht van de ondernemingsraad staat omschreven in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Waar moet de ondernemingsraad op letten wanneer hij een adviesaanvraag ontvangt?

 • Geen beroep op primaat politiek

  Geen beroep op primaat politiek

  Je kunt niet pas met het primaat van de politiek op de proppen komen als je in een procedure verwikkeld raakt. Dat primaat moet van het begin af aan duidelijk zijn.

 • Beroeptermijn verlengd tot na het weekend

  Beroeptermijn verlengd tot na het weekend

  De ondernemingsraad van de Politieregio Twente had een negatief advies uitgebracht over een voorgenomen besluit. Omdat de bestuurder het besluit toch nam, stapte de OR naar de Ondernemingskamer.

 • Veelgestelde vragen over adviesrecht OR

  Veelgestelde vragen over adviesrecht OR

  Het adviesrecht van de OR is geregeld in artikel 25 van de WOR. Bij bepaalde besluiten die de werkgever wil nemen, moet hij eerst advies vragen aan de ondernemingsraad.

 • no-image

  Een niet vrijblijvende date

  Twee ondernemers willen met elkaar fuseren. Elk heeft een eigen ondernemingsraad. Voordat het besluit tot fusie wordt genomen, dient elke ondernemer in zo'n geval zijn OR om advies te vragen.

 • no-image

  Advies, adviseren en het adviesrecht

  Het adviesrecht behoort tot de belangrijkste rechten van een ondernemingsraad. Er bestaan echter nogal wat misverstanden over. Zowel over dat recht zelf, als over de manier waarop een ondernemingsraad kan adviseren.

 • no-image

  Medeondernemerschap

  Een Belgische luchtvaartmaatschappij met een Nederlandse tak neemt beslissingen waardoor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij verandert in een personeelsmaatschappij. De ondernemingsraad heeft dan wel degelijk inspraak.

 • no-image

  Een ogenblikje geduld, werkgever

  De ondernemingsraad van Apium Terminals in Rotterdam kreeg een keurige adviesaanvraag over het voorgenomen besluit een afdeling uit te besteden naar India.

  1
 • no-image

  OR heeft gelijk, maar fusie blijft

  De rechter geeft de ondernemingsraad van stichting Wonen Welzijn Zorg gelijk dat de financiële onderbouwing van de fusieplannen volstrekt onvoldoende is geweest. Maar de ondernemer hoeft de fusie niet terug te draaien.

 • no-image

  Advies opnieuw door onjuiste cijfers

  De ondernemingsraad van het CBR krijgt onjuiste informatie bij een adviesaanvraag. De rechter stelt de OR in het gelijk, ondanks de uitvoerige toelichting door de bestuurder.

 • no-image

  Verschil adviesaanvraag en besluit

  Ambulance Oost heeft zich niet gehouden aan de gemaakte afspraken omtrent advisering door de ondernemingsraad.

 • no-image

  Ondernemer voldoet aan informatieverplichting

  De ondernemingsraad van Albemarle had voldoende informatie om over een voorgenomen besluit van de bestuurder te kunnen adviseren. Daarom is er geen sprake van een kennelijk onredelijk besluit.

 • no-image

  Aanvang bezwaartermijn

  Als een ondernemer verzuimt om de ondernemingsraad schriftelijk op de hoogte te stellen van een genomen besluit, telt de invoeringsdatum niet als aanvang van de beroepstermijn.

 • no-image

  Ondernemingsraad ziet niet af van adviesrecht

  Als een ondernemingsraad niet binnen een bepaalde tijd op een adviesaanvraag reageert, wil dat niet zeggen dat de OR van zijn adviesrecht afziet.

 • no-image

  Adviesrecht uitvoering Arbeidstijdenwet

  De medezeggenschapcommissie van Defensie dient om advies te worden gevraagd bij vrijstelling uit de Arbeidstijdenwet.

 • no-image

  Zorgvuldige besluitvorming

  Derden mogen niet de dupe worden van interne meningsverschillen in een onderneming. Ook niet als het besluit van de ondernemer door de ondernemingskamer achteraf onredelijk wordt verklaard.

 • Geen advies vragen mag niet

  Geen advies vragen mag niet

  Een besluit uitvoeren zonder advies van de ondernemingsraad mag niet, ook al komt de werkgever aan alle eerder gemaakte bezwaren van de medezeggenschap tegemoet.

 • no-image

  Niet wachten op advies ondernemingsraad

  De ondernemingsraad van HDC Media wil de resultaten van een extern onderzoek afwachten. De bestuurder interpreteert dat onterecht als negatief advies.

  1
 • no-image

  Adviesrecht: een nieuwe bestuurder

  Een spannend moment in het leven van een ondernemingsraad is het vertrek van de oude bestuurder en de komst van een nieuwe.

 • Wet op ondernemingsraden (WOR)

  Wet op ondernemingsraden (WOR)

  Hier treft u de tekst van de Wet op ondernemingsraden. De wet bestaat uit 54 artikelen.

  12
 • Waar moet een goede adviesaanvraag aan voldoen?

  Waar moet een goede adviesaanvraag aan voldoen?

  Wat is een goede adviesaanvraag? En waar moet een advies aan voldoen, wil dat kwaliteit hebben? Deze vragen kreeg mr.Willems voorgelegd op de OR-studiedag 'OR en (re)organisatieontwikkeling' georganiseerd door Praktijkblad Ondernemingsraad.

  1
 • no-image

  16 tips over het adviesrecht

  Het adviesrecht is het meeste gebruikte recht van de OR. Over veel kwesties, lees artikel 25 in de Wet op de ondernemingsraden, moet de directie aan de OR een advies vragen, voordat ze dat besluit kan uitvoeren. Hierbij een aantal tips voor de praktijk.

  2

Nieuws over adviesrecht

 • Meer fusies in Q2 2015

  Meer fusies in Q2 2015

  In het tweede kwartaal van 2015 zijn er bij de Sociaal Economische Raad (SER) 110 fusies gemeld. Dit is een stijging van 12 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014 en het hoogste aantal fusies sinds 2008.

 • Begin 2015 protesteerden studenten en docenten van de Universiteit van Amsterdam voor meer democratie.

  Medezeggenschap krijgt meer rechten, maar niet...

  Minister Bussemaker (Onderwijs) heeft maandag de nieuwe Wet versterking bestuurskracht gepresenteerd. Hiermee krijgen medezeggenschapsraden onder meer adviesbevoegdheden bij de aanstelling van nieuwe bestuurders. Maar de raden zijn hier niet blij mee.

 • OR tegen verhuizing

  OR tegen verhuizing

  De directeur van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO wil het hoofdkantoor vanuit Enschede verhuizen naar Utrecht. De ondernemingsraad is tegen, zo meldt Tubantia.

  1
 • OR Hameland: vraagtekens bij sluiting sociale werkplaats

  OR Hameland: vraagtekens bij sluiting sociale...

  De ondernemingsraad van Hameland heeft ernstige twijfels bij de sluiting van het sociaal werkvoorziengschap. Volgens de OR is de sluiting een dure operatie. Dat schrijft de Stentor.

 • Bonden: ‘V&D wacht advies OR niet af’

  Bonden: ‘V&D wacht advies OR niet af’

  De vakbonden FNV en CNV ruziën met V&D over de manier waarop het warenhuisconcern opereert rond het ontslag van vijftig medewerkers van het servicecentrum op het hoofdkantoor in Amsterdam.

 • Akkoord over sociaal plan Philips is nabij

  Akkoord over sociaal plan Philips is nabij

  Vakbonden en Ondernemingsraad van Philips Lighting verwachten het op korte termijn eens te worden met de directie over een verbeterd sociaal plan voor de 78 vaste krachten van de tl-startersfabriek in Terneuzen. Dat meldt PZC.

 • ‘Niet elke OR wil meer bevoegdheden bij beloning’

  ‘Niet elke OR wil meer bevoegdheden bij beloning’

  Minister Asscher (SZW) wil dat ondernemingsraden meer bevoegdheden krijgen wanneer het gaat om beloningsverhoudingen. Hij wil dat zij adviesrecht krijgen. De Stichting Multinationale Ondernemingsradenoverleg (MNO) is sceptisch.

 • OR naar rechter vanwege adviesaanvraag sluiting

  OR naar rechter vanwege adviesaanvraag sluiting

  De ondernemingsraad van Tjoapack Emmen, een organisatie die geneesmiddelen verpakt, is naar de rechter gestapt omdat de bestuurder, volgens de OR, de adviesaanvraag over een voorgenomen sluiting niet op de juiste plaats heeft neergelegd.

 • ‘Ondernemingsraden krijgen adviesrecht over topinkomens’

  ‘Ondernemingsraden krijgen adviesrecht over...

  Als het aan minister Asscher van Sociale Zaken ligt krijgen ondernemingsraden vanaf januari volgend jaar adviesrecht over het salaris van de topmensen in hun bedrijf. Dat zei hij vandaag in een debat inkomens- en vermogensverdeling in Nederland, schrijft NRC.nl.

  1
 • OR geeft geen advies over sluiting

  OR geeft geen advies over sluiting

  De ondernemingsraad van de tl-startersfabriek van Philips in Terneuzen geeft geen advies over de voorgenomen sluiting van de fabriek, zo meldt BN DeStem.

 • OR aan zet bij mogelijke overname NRC

  OR aan zet bij mogelijke overname NRC

  Het Belgische Mediahuis mag van de Autoriteit Consument en Markt NRC Media overnemen, omdat er na overname voldoende concurrentie overblijft. Het woord is nu aan de redactieraad en de ondernemingsraad.

 • OR Koops Furness vreest toekomst bedrijf

  OR Koops Furness vreest toekomst bedrijf

  Koops Furness, een van de grootste autodealerbedrijven van Nederland, heeft dinsdag uitstel van betaling gekregen. De organisatie had hier zelf om gevraagd omdat het in grote financiële problemen verkeerde, meldt RTV Oost. De ondernemingsraad vreest voor de toekomst van het bedrijf.

 • OR VU adviseert negatief over reorganisatieplan

  OR wijst reorganisatie af

  De Vrije Universiteit in Amsterdam wil de faculteit Aard- en Levenswetenschappen (FALW) reorganiseren. Hierbij moet flink bezuinigd worden en zullen 37 mensen hun baan verliezen. De ondernemingsraad van de universiteit heeft de reorganisatieplannen afgewezen.

 • OR Philip Morris geeft geen advies

  OR Philip Morris geeft geen advies

  Philip Morris en de vakbonden kunnen het niet eens worden over een sociaal plan. De ondernemingsraad heeft laten weten geen advies te geven over de voorgenomen sluiting tot er een sociaal plan is.

 • COR Amsterdam geeft ongevraagd advies

  COR Amsterdam geeft ongevraagd advies

  De centrale ondernemingsraad van de gemeente Amsterdam is al sinds het begin kritisch over de reorganisatieplannen van de gemeente. De COR heeft nu opnieuw een advies gegeven aan de gemeente, zonder dat daar een adviesaanvraag aan vooraf ging.

 • OR geeft ongevraagd negatief advies

  OR geeft ongevraagd negatief advies

  De ondernemingsraad van de gemeente Heumen heeft ongevraagd een negatief advies gegeven over een ambtelijke samenwerking met de gemeente Mook en Middelaar.

 • OR afvalverwerker advies gevraagd over verkoop

  OR afvalverwerker advies gevraagd over verkoop

  Afvalverwerkingsbedrijf Attero, eigendom van lokale overheden, staat op de nominatie om voor 170 miljoen euro te worden verkocht aan de Nederlandse investeringsmaatschappij Waterland.

 • OR adviseert negatief over herbenoeming topman

  OR adviseert negatief over herbenoeming topman

  De ondernemingsraad van Holland Casino heeft een negatief advies gegeven over de herbenoeming van interim-topman Willem-Jan van den Dijssel.

 • OR Heerenveen geeft negatief advies

  OR Heerenveen geeft negatief advies

  Bij voetbalclub SC Heerenveen wenst men een nieuwe bestuursconstructie. Deze overgang zou volgens FC Update alleen doorgang kunnen vinden als de ondernemingsraad een positief advies zou formuleren. Volgens de voetbalwebsite heeft de OR echter met een negatief advies gegeven over de potentiële nieuwe bestuursleden.

 • ‘Fusie NVWA volledig mislukt’

  ‘Fusie NVWA volledig mislukt’

  De Algemene Rekenkamer concludeert dat de fusie van drie verschillende inspectiediensten tot de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is mislukt.

 • Essent in overleg met OR over sluiting centrale

  Essent in overleg met OR over sluiting centrale

  Energieleverancier Essent is met de ondernemingsraad in overleg over de sluiting van een oude kolencentrale en de tijdelijke sluiting van een recent geopende gasgestookte centrale.

 • OR KLM niet akkoord met nieuw bestuur

  OR KLM niet akkoord met nieuw bestuur

  Per 1 juli zou bij Air France-KLM een nieuwe bestuursstructuur in werking treden. Ook zullen er in Nederland nieuwe holding-directeuren aantreden. De ondernemingsraad heeft hierover nog geen positief advies uitgebracht.

 • no-image

  OR geen tijd voor strategisch meedenken

  De aanhoudende economische winter zorgt ervoor dat ondernemingsraden niet proactief kunnen nadenken over maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor het bedrijf.

 • OR negatief over nieuwe politiechef

  OR negatief over nieuwe politiechef

  Hans Vissers is door minister Opstelten voorgedragen als nieuwe politiechef van de regio Zeeland-West-Brabant. De ondernemingsraad is echter tegen benoeming van Vissers tot chef.

 • no-image

  Vakbonden: 'Neem advies OR over'

  De vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, VAWO en AC/FBZ roepen de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) op om het advies van de ondernemingsraad over de reorganisatie over te nemen.

 • no-image

  OR brengt ongevraagd negatief advies uit

  De ondernemingsraad van de gemeente Geertruidenberg heeft ongevraagd een negatief advies uitgebracht over het collegevoorstel over de reorganisatie van de buitendienst van de gemeente.

  7
 • no-image

  OR fusiepartner ligt dwars

  Eerder deze week werd bekendgemaakt dat de ondernemingsraad van ROC Zeeland een positief advies heeft gegeven over de fusie met ROC Westerschelde. Maar nu blijkt dat de ondernemingsraad van laatstgenoemde niet veel ziet in de fusie.

 • no-image

  OR ROC Zeeland geeft positief advies over fusie

  De ondernemingsraad van ROC Zeeland heeft positief advies gegeven over het voorgenomen besluit om te fuseren met ROC Westerschelde.

 • OR niet op de hoogte gesteld van reorganisatieplannen

  OR niet op de hoogte gesteld van...

  De Raad van Bestuur van de Isala Klinieken in Zwolle wil afdelingen samenvoegen om zo te kunnen bezuinigen op de personeelskosten. De ondernemingsraad is niet op de hoogte gebracht van deze reorganisatieplannen.

  2
 • no-image

  FNV Bondgenoten: 'Tegen afzien bevoegdheid OR'

  FNV Bondgenoten is faliekant tegen het idee van minister Donner om de ondernemingsraad de mogelijkheid te geven formeel afstand te doen van een bevoegdheid, zoals het adviesrecht.

  1
 • no-image

  OR-en Volkskrant en Trouw waarschuwen topman

  Topman Christian van Thillo van de Persgroep is van plan de directies en de internetredacties van de Volkskrant en Trouw samen te voegen. De redacties hebben via hun ondernemingsraden laten weten dat dit “tegen de afspraken is”.

 • no-image

  Laat de OR haar bevoegdheden onbenut?

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er onderzoek gedaan naar de mogelijke onderbenutting van de van de bevoegdheden en mogelijkheden door ondernemingsraden.

 • no-image

  De kracht van de OR

  Afgelopen week was in diverse media te lezen over de kracht van de ondernemingsraad. Huub Willems, voorzitter van de Ondernemingskamer, heeft gezegd dat de ondernemingsraad de splitsing van ABN Amro had kunnen voorkomen.

 • Balkenende reageert niet op brief COR'en

  Balkenende reageert niet op brief COR'en

  Minister-president Balkenende heeft nog geen reactie gegeven op de brief die het Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg (MNO)

 • no-image

  Ondernemingskamer: programmering Radio 1 mag...

  Dinsdag heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in de zaak die de ondernemingsraad van de NOS had aangespannen.

 • OR NOS stapt naar Ondernemingskamer

  OR NOS stapt naar Ondernemingskamer

  De ondernemingsraad van de NOS heeft de Ondernemingskamer gevraagd uitspraak te doen over het al dan niet adviesplichtig zijn van de plannen die er zijn met Radio 1.

 • no-image

  RvC moet beter opletten bij topbeloningen

  Raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen bij de beloning van topmensen. Daartoe hebben zij ook mogelijkheden.

 • no-image

  FNV: wetsvoorstel adviesrecht OR topinkomens...

  Topinkomens moesten via zelfregulering beperkt worden, maar nu komt, na elf jaar debatteren, de regering toch met fiscale maartregelen. Ook ziet men een taak voor de ondernemingsraad.

 • no-image

  OR krijgt adviesrecht beloning topbestuurders

  Deze week werden de belastingmaatregelen bekend die het kabinet wil invoeren om de al te hoge topinkomens af te remmen. Over de rol van de ondernemingsraad werd niets gezegd, maar dat is voor alle duidelijkheid een ander wettelijk traject. Minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin, heeft zijn wetsvoorstel over het adviesrecht van de ondernemingsraad eind vorig jaar naar de Tweede Kamer gestuurd.

 • Rol OR bij beloningen directie en werknemers

  Rol OR bij beloningen directie en werknemers

  Welke rechten en plichten heeft een ondernemingsraad bij de beloning van werknemers? En bij het salaris en de bonussen van bestuurders? ORnet publiceert vandaag een uitgebreid dossier over beloningen.

 • Directeuren: 'Oplossing topinkomens in handen OR'

  Directeuren: 'Oplossing topinkomens in handen OR'

  Het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen roert zich in de discussie over de beloningen van directieleden. Opvallend genoeg willen de directeuren dat de ondernemingsraad hier meer invloed op krijgt. Zo zou de OR-commissaris standaard lid moeten worden van de remuneratiecommissie.

 • Bonden eisen aanpak topsalarissen bedrijfsleven

  Bonden eisen aanpak topsalarissen bedrijfsleven

  Het kabinet moet paal en perk stellen aan de 'torenhoge' salarissen van topbestuurders in het bedrijfsleven, zo stellen FNV Bondgenoten en de CNV Bedrijvenbond. Slechts OR'en van beursgenoteerde bedrijven adviesrecht geven vinden de bonden veel te mager.