Adviesrecht

In bepaalde situaties heeft de OR adviesrecht. Dit recht is vastgelegd in artikel 25 van de Wet op Ondernemingsraden.

Achtergrondartikelen over adviesrecht

Herbenoeming bestuurder

Herbenoeming bestuurder

Betreft het adviesrecht in artikel 30 van de WOR ook de herbenoeming of verlenging van de termijn van de...

Advies of instemming

Advies of instemming

Volgens de WOR moet de bestuurder een voorgenomen besluit ter advies of instemming aan de ondernemingsraad...

Een goede adviesaanvraag

Een goede adviesaanvraag

In artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden staat omschreven dat de bestuurder bij bepaalde voorgenomen...

3 tips bij adviesrecht OR

3 tips bij adviesrecht OR

Het adviesrecht van de ondernemingsraad staat omschreven in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Waar...

Geen beroep op primaat politiek

Geen beroep op primaat politiek

Je kunt niet pas met het primaat van de politiek op de proppen komen als je in een procedure verwikkeld raakt....

Een niet vrijblijvende date

Twee ondernemers willen met elkaar fuseren. Elk heeft een eigen ondernemingsraad. Voordat het besluit tot fusie...

Medeondernemerschap

Een Belgische luchtvaartmaatschappij met een Nederlandse tak neemt beslissingen waardoor de Nederlandse...

Aanvang bezwaartermijn

Als een ondernemer verzuimt om de ondernemingsraad schriftelijk op de hoogte te stellen van een genomen besluit,...

Zorgvuldige besluitvorming

Derden mogen niet de dupe worden van interne meningsverschillen in een onderneming. Ook niet als het besluit van...

Geen advies vragen mag niet

Geen advies vragen mag niet

Een besluit uitvoeren zonder advies van de ondernemingsraad mag niet, ook al komt de werkgever aan alle eerder...

16 tips over het adviesrecht

Het adviesrecht is het meeste gebruikte recht van de OR. Over veel kwesties, lees artikel 25 in de Wet op de...

Nieuws over adviesrecht

Meer fusies in Q2 2015

Meer fusies in Q2 2015

In het tweede kwartaal van 2015 zijn er bij de Sociaal Economische Raad (SER) 110 fusies gemeld. Dit is een...

OR tegen verhuizing

OR tegen verhuizing

De directeur van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO wil het hoofdkantoor vanuit Enschede...

OR VU adviseert negatief over reorganisatieplan

OR wijst reorganisatie af

De Vrije Universiteit in Amsterdam wil de faculteit Aard- en Levenswetenschappen (FALW) reorganiseren. Hierbij...

OR fusiepartner ligt dwars

Eerder deze week werd bekendgemaakt dat de ondernemingsraad van ROC Zeeland een positief advies heeft gegeven...

De kracht van de OR

Afgelopen week was in diverse media te lezen over de kracht van de ondernemingsraad. Huub Willems, voorzitter...