Adviesrecht

In bepaalde situaties heeft de OR adviesrecht. Dit recht is vastgelegd in artikel 25 van de Wet op Ondernemingsraden.

Achtergrondartikelen over adviesrecht

Herbenoeming bestuurder

Herbenoeming bestuurder

Betreft het adviesrecht in artikel 30 van de WOR ook de herbenoeming of verlenging van de termijn van de...

Advies of instemming

Advies of instemming

Volgens de WOR moet de bestuurder een voorgenomen besluit ter advies of instemming aan de ondernemingsraad...

Van adviesaanvraag tot advies

Van adviesaanvraag tot advies

Een OR bewandelt geregeld de weg van adviesaanvraag naar advies. Welke stappen kent deze route?

Een goede adviesaanvraag

Een goede adviesaanvraag

In artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden staat omschreven dat de bestuurder bij bepaalde voorgenomen...

Maand beroeptermijn is niet rekbaar

Maand beroeptermijn is niet rekbaar

De termijn voor het instellen van beroep bij de Ondernemingskamer is een harde termijn. Eventueel overleg...

3 tips bij adviesrecht OR

3 tips bij adviesrecht OR

Het adviesrecht van de ondernemingsraad staat omschreven in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Waar...

Geen beroep op primaat politiek

Geen beroep op primaat politiek

Je kunt niet pas met het primaat van de politiek op de proppen komen als je in een procedure verwikkeld raakt....

Een niet vrijblijvende date

Twee ondernemers willen met elkaar fuseren. Elk heeft een eigen ondernemingsraad. Voordat het besluit tot fusie...

Medeondernemerschap

Een Belgische luchtvaartmaatschappij met een Nederlandse tak neemt beslissingen waardoor de Nederlandse...

Een ogenblikje geduld, werkgever

De ondernemingsraad van Apium Terminals in Rotterdam kreeg een keurige adviesaanvraag over het voorgenomen...

OR heeft gelijk, maar fusie blijft

De rechter geeft de ondernemingsraad van stichting Wonen Welzijn Zorg gelijk dat de financiële onderbouwing van...

Verschil adviesaanvraag en besluit

Ambulance Oost heeft zich niet gehouden aan de gemaakte afspraken omtrent advisering door de ondernemingsraad.

Aanvang bezwaartermijn

Als een ondernemer verzuimt om de ondernemingsraad schriftelijk op de hoogte te stellen van een genomen besluit,...

Zorgvuldige besluitvorming

Derden mogen niet de dupe worden van interne meningsverschillen in een onderneming. Ook niet als het besluit van...

Geen advies vragen mag niet

Geen advies vragen mag niet

Een besluit uitvoeren zonder advies van de ondernemingsraad mag niet, ook al komt de werkgever aan alle eerder...

Adviesrecht: een nieuwe bestuurder

Een spannend moment in het leven van een ondernemingsraad is het vertrek van de oude bestuurder en de komst van...

16 tips over het adviesrecht

Het adviesrecht is het meeste gebruikte recht van de OR. Over veel kwesties, lees artikel 25 in de Wet op de...

Nieuws over adviesrecht

Meer fusies in Q2 2015

Meer fusies in Q2 2015

In het tweede kwartaal van 2015 zijn er bij de Sociaal Economische Raad (SER) 110 fusies gemeld. Dit is een...

OR tegen verhuizing

OR tegen verhuizing

De directeur van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO wil het hoofdkantoor vanuit Enschede...

OR geeft geen advies over sluiting

OR geeft geen advies over sluiting

De ondernemingsraad van de tl-startersfabriek van Philips in Terneuzen geeft geen advies over de voorgenomen...

OR VU adviseert negatief over reorganisatieplan

OR wijst reorganisatie af

De Vrije Universiteit in Amsterdam wil de faculteit Aard- en Levenswetenschappen (FALW) reorganiseren. Hierbij...

OR Philip Morris geeft geen advies

OR Philip Morris geeft geen advies

Philip Morris en de vakbonden kunnen het niet eens worden over een sociaal plan. De ondernemingsraad heeft laten...

‘Fusie NVWA volledig mislukt’

‘Fusie NVWA volledig mislukt’

De Algemene Rekenkamer concludeert dat de fusie van drie verschillende inspectiediensten tot de Nederlandse...

OR negatief over nieuwe politiechef

OR negatief over nieuwe politiechef

Hans Vissers is door minister Opstelten voorgedragen als nieuwe politiechef van de regio Zeeland-West-Brabant....

Vakbonden: 'Neem advies OR over'

De vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, VAWO en AC/FBZ roepen de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) op om...

OR fusiepartner ligt dwars

Eerder deze week werd bekendgemaakt dat de ondernemingsraad van ROC Zeeland een positief advies heeft gegeven...

De kracht van de OR

Afgelopen week was in diverse media te lezen over de kracht van de ondernemingsraad. Huub Willems, voorzitter...