CAO

Achtergrondinformatie over collectieve arbeidsvoorwaarden.

Achtergrondartikelen over CAO

 • Decentrale afspraken cao

  Decentrale afspraken cao

  Als de (centrale) ondernemingsraad in de cao extra bevoegdheden toegekend heeft gekregen, kan die mogelijk een akkoord sluiten over arbeidsvoorwaarden. Als daar eenmaal een handtekening onder staat, is protesteren waarschijnlijk zinloos.

 • no-image

  Afwijken van de cao: Wat mag en wat niet?

  Over het mogen afwijken van de cao bestaan veel misverstanden. 'Het mag nooit slechter dan de cao, wel beter', zegt de een. 'Je mag met wederzijds goedvinden van de cao afwijken', zegt de ander. Wat klopt daarvan?

 • no-image

  Als de CAO wegvalt….

  Op diverse plekken is het tegenwoordig raak. De CAO-besprekingen zitten in het slop. Niemand weet voor hoelang. Ondertussen krijgen de medewerkers geen loonsverhoging en soms worden zelfs nieuwe collega's tegen mindere arbeidsvoorwaarden aangenomen. De OR voelt de druk van medewerkers: “doen jullie eens wat!”

  1
 • no-image

  Naleving CAO verplicht, ook voor...

  Werkgever wenst zich niet aan CAO te houden. FNV eist schadevergoeding via de rechter.

 • no-image

  OR & vakbonden: natuurlijke partners of...

  Aan de ene kant zijn OR en vakbond strategische partners, aan de andere kant ook regelmatig concurrenten met verschillende meningen en belangen. Met name wanneer het gaat om het beïnvloeden van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers.

 • no-image

  Tips voor de OR over CAO's en arbeidsvoorwaarden

  Hierbij enkele praktische tips van onze CAO-deskundige Hans van den Hurk. Ook bieden wij u een overzichtelijk schema waarmee u snel weet welke bevoegdheden een OR heeft bij arbeidsvoorwaarden. Doe er uw voordeel mee!

 • no-image

  De speelruimte van de OR bij arbeidsvoorwaarden

  De meeste beslissingen waarbij de CAO beslisruimte op ondernemingsniveau toestaat, gaan over werktijdregelingen. De CAO geeft dan diverse mogelijke dagspiegels, waar de ondernemer met de OR zijn keuze uit moet maken.

 • no-image

  CAO of arbeidsvoorwaarden à la carte?

  Het heet kiezen en ruilen. Of meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Of gewoon arbeidsvoorwaarden à la carte. Allemaal komt het op hetzelfde neer. Werknemers mogen arbeidsvoorwaarden inwisselen binnen een met de werkgever afgesproken raamwerk. Het levert een mooie mix op! Eentje van collectief geregelde arbeidsvoorwaarden en individuele keuzevrijheid. Toch zitten er wel een paar addertjes onder het gras.

 • no-image

  Links over arbeidsvoorwaarden

  Verschillende directe links naar artikelen over arbeidsvoorwaarden uit Praktijkblad Ondernemingsraad, naar het ORnet dossier CAO, of naar andere pagina's binnen ORnet.

 • no-image

  Onderscheidende CAO's

  Behalve de basisrechten volgens de WOR, kunt u als OR-lid via de CAO meer rechten krijgen. Hoeveel is afhankelijk van het soort CAO.

 • no-image

  Speurtocht in CAO levert extra OR-rechten op

  Dat wij in Nederland een gemiddelde werkweek van minder dan 38 uur normaal vinden, hebben we niet aan de wetgever te danken. Dat ligt vast in de CAO. Net als de toeslag voor het werken op zondag. De CAO is dan ook méér dan een serie afspraken. De OR doet er om meerdere redenen wijs aan de CAO goed te kennen.

 • no-image

  Taken en bevoegdheden van de OR bij...

  Voor de ondernemingsraad is een tamelijk gecompliceerde rol weggelegd voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden. Het mag duidelijk zijn dat er veel samenhangt met wat er via de CAO al voor de onderneming is vastgelegd. Dat betekent dat de ruimte maar ook de verantwoordelijkheid van een OR op dit gebied van de CAO afhangt.

  1
 • no-image

  CAO á la carte: waar moet je als OR en...

  Het heet meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Of gewoon arbeidsvoorwaarden à la carte. Allemaal komt het op hetzelfde neer. Werknemers mogen arbeidsvoorwaarden inwisselen binnen een met de werkgever afgesproken raamwerk. Het levert een mix op van collectief geregelde arbeidsvoorwaarden en individuele keuzevrijheid. Toch zitten er een paar addertjes onder het gras.

  1
 • Veelgestelde vragen over de CAO

  Veelgestelde vragen over de CAO

  Hieronder leest u vijf veelgestelde vragen van OR'en over CAO's.

 • no-image

  FNV Bondgenoten: ingrijpende CAO-wijzigingen...

  Nu de Arbeidstijdenwet ingrijpend wordt herzien, zal dit ook binnen veel CAO's ingrijpende gevolgen hebben voor de afspraken met betrekking tot arbeids- en rusttijden. Hierbij de belangrijkste gevolgen volgens FNV Bondgenoten.

 • no-image

  Kiezen, ruilen, meerkeuze of à la carte...

  Het heet kiezen en ruilen. Of meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Of gewoon arbeidsvoorwaarden à la carte. Allemaal komt het op hetzelfde neer. Werknemers mogen arbeidsvoorwaarden inwisselen binnen een met de werkgever afgesproken raamwerk. Het levert een mooie mix op! Eentje van collectief geregelde arbeidsvoorwaarden en individuele keuzevrijheid. Toch zitten er wel een paar addertjes onder het gras.

 • no-image

  Wat mag de OR?

  De laatste jaren bemoeien OR'en zich steeds meer met arbeidsvoorwaarden. Werkgevers kiezen de OR als werknemersvertegenwoordiger, in plaats van de vakbond. Bovendien worden in een toenemend aantal CAO's beslissingen gedelegeerd naar de onderneming. Meestal gebeurt dat omdat het niet meer lukt afspraken te maken die voor alle ondernemingen in een bedrijfstak voldoen.

  1

Nieuws over CAO

 • Totstandkoming cao Randstad met OR

  Totstandkoming cao Randstad met OR

  Randstad Groep Nederland heeft met de Ondernemingsraad en vakbonden het akkoord voor een nieuwe bedrijfs-cao getekend. Het akkoord is tot stand gekomen op basis van een uitgebreide inventarisatie van de voorkeuren van medewerkers. Het is voor het eerst dat een cao tot stand komt met zo’n brede participatie en met de Ondernemingsraad als contractpartij aan tafel.

 • Asscher sabelt VVD-voorstel over cao’s neer

  Asscher sabelt VVD-voorstel over cao’s neer

  Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) voelt helemaal niets voor een voorstel van de VVD om de rol van ondernemingsraden bij cao-onderhandelingen te vergroten, ten koste van de rol van vakbonden. VVD-Kamerlid Anne Mulder had daar donderdagochtend voor gepleit, maar in een Kamerdebat even later liet Asscher weinig heel van het voorstel.

 • 'Seniorendagen op hun retour'

  'Seniorendagen op hun retour'

  Het lijkt erop dat de seniorendagen, vakantiedagen voor vijftigplussers, hun langste tijd hebben gehad. Dat meldt Trouw vrijdag op basis van eigen onderzoek.

  3
 • Actievoerende agenten voeren actie rond het Binnenhof. De actie hield verband met de vastgelopen CAO-onderhandelingen.

  Loonsverhoging voor rijksambtenaren

  Het kabinet heeft een akkoord gesloten met drie vakcentrales over een loonstijging voor de 120.000 rijksambtenaren, voor leraren, politieagenten, militairen, personeel van de douane en de Belastingdienst en ander overheidspersoneel. Dat maakte Premier Mark Rutte vandaag bekend.

 • ‘Uitspraak onregelmatigheidstoeslag heeft grote gevolgen’

  ‘Uitspraak onregelmatigheidstoeslag heeft grote...

  De uitspraak van de rechtbank Den Haag van begin juni over onregelmatigheidstoeslag doet veel stof opwaaien. De rechtbank oordeelde dat het Haga Ziekenhuis in Den Haag een verpleegkundige onregelmatigheidstoeslag tijdens haar vakanties en verlof moet uitbetalen, met een terugwerkende kracht tot 5 jaar.

  1
 • Inspectie SZW in actie: tijdelijk geen boetes

  Inspectie SZW in actie: tijdelijk geen boetes

  Een deel van de inspecteurs van de inspectie SZW deelt de komende weken geen boetes meer uit aan bedrijven die over schreef gaan. De werknemers komen in actie omdat er na weken van onderhandelen nog altijd geen nieuwe cao voor rijksambtenaren is afgesloten. Dat meldt de NOS.

 • Vakbonden stellen minister Blok ultimatum

  Vakbonden stellen minister Blok ultimatum

  De vakbonden eisen dat minister Stef Blok (Rijksdienst) uiterlijk volgende week woensdag voor 12.00 uur over de brug komt met ,,een reëel voorstel'' voor een nieuwe cao voor rijksambtenaren. Dat meldt het ANP.

 • <p>Volgens de bonden wilde minister Blok niet tegemoet komen aan hun eisen</p>

  Overleg cao ambtenaren loopt op niets uit

  Het overleg tussen de vakbonden en minister Stef Blok (Rijksdienst) over een cao voor rijksambtenaren is dinsdag op niets uitgelopen.

 • Loon ambtenaren blijft achter op lonen bedrijfsleven

  Loon ambtenaren blijft achter op lonen...

  Werknemers in dienst van de overheid zijn ook vorig jaar met hun loonontwikkeling flink achtergebleven bij werknemers bij particuliere bedrijven. Het cao-loon van ambtenaren steeg gemiddeld met 0,5 procent; de cao-lonen in het bedrijfsleven met 1,1 procent.

 • OR sleept directie ASML voor rechter

  OR sleept directie ASML voor rechter

  De ondernemingsraad van ASML heeft een rechtszaak aangespannen tegen de directie van het bedrijf over de toepassing van de cao. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad.

 • ‘OR te kwetsbaar voor cao-onderhandelingen’

  ‘OR te kwetsbaar voor cao-onderhandelingen’

  Zeven op de tien werknemers in de sector Metalektro (groot metaal) zijn van mening dat de vakbonden het beste kunnen onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. De werknemers zijn van mening dat de OR te kwetsbaar is.

 • ‘Mogelijk grotere rol voor OR bij arbeidsvoorwaarden’

  ‘Mogelijk grotere rol voor OR bij...

  Het cao-overleg in ons land loopt steeds vaker vast. Dit komt door een gebrek aan vertrouwen tussen werkgevers en vakbonden. Dit leidt in de toekomst wellicht tot een grotere rol voor ondernemingsraden bij de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden.

 • Overleg CAO VVT opgeschort

  Overleg CAO VVT opgeschort

  Het overleg vandaag over de CAO VVT (verzorging, verpleging en thuiszorg) is vastgelopen. Nadat werkgever BTN het overleg heeft verlaten heeft werkgever Actiz het overleg opgeschort.

 • Maandag poortacties bij chipfabrikant NXP

  Maandag poortacties bij chipfabrikant NXP

  CNV Vakmensen voert maandagochtend 10 november actie aan de poort van NXP in Nijmegen. "De werknemers zitten inmiddels anderhalf jaar zonder cao", zegt CNV-bestuurder Arthur Bot. "Daar moet snel verandering in komen."

 • Personeel kleine banken wil behoud koopkracht

  Personeel kleine banken wil behoud koopkracht

  Werknemers van de kleine banken in Nederland willen er niet in koopkracht op achteruitgaan. Om deze eis kracht bij de zetten, overhandigde een werknemersdelegatie maandag een handtekeningenlijst voor een goede cao aan een werkgeversdelegatie.

 • ‘OR als intermediair bij cao-overleg’

  ‘OR als intermediair bij cao-overleg’

  'Er is geen andere partij dan de OR die de invloed van niet-vakbondsleden zo efficiënt, objectief en vanuit een stevige positie kan regelen.'

  1
 • 'Meer stakingen en acties in de metaalsector'

  'Meer stakingen en acties in de metaalsector'

  Ook volgende week gaan er verspreid over het land metaalwerkers de straat op, uit onvrede over de vastgelopen cao-onderhandelingen in de metaalsector.

 • 'Cao-onderhandelingen supermarkten in impasse'

  'Cao-onderhandelingen supermarkten in impasse'

  De cao-onderhandelingen voor de supermarkten zitten in een impasse. Dat stellen vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond donderdag. Ze bereiden acties voor.

 • SER: verbreed draagvlak cao

  SER: verbreed draagvlak cao

  Cao-partijen moeten blijven werken aan een breed draagvlak voor de cao.

 • Principeakkoord cao bij Tata Steel

  Principeakkoord cao bij Tata Steel

  Staalconcern Tata Steel heeft na lang onderhandelen een principeakkoord bereikt met de vakbonden over een nieuwe cao. Dat meldde het bedrijf dinsdag.

 • Soberder cao voor Rabobank

  Soberder cao voor Rabobank

  De Rabobank heeft een nieuwe versoberde cao zonder bonussen. De medewerkers die lid zijn van de vakorganisaties De Unie, FNV en CNV, hebben in grote meerderheid ingestemd met de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Dit maakte Rabobank maandag bekend.

 • NS: tot 2017 geen gedwongen ontslagen

  NS: tot 2017 geen gedwongen ontslagen

  De Nederlandse Spoorwegen beloven de vakbonden tot 1 januari 2017 gedwongen ontslagen te voorkomen.

 • Alsnog cao-akkoord FNV en Albert Heijn

  Alsnog cao-akkoord FNV en Albert Heijn

  Na een week staken heeft FNV Bondgenoten alsnog een akkoord kunnen sluiten met Albert Heijn over een nieuwe cao voor distributiemedewerkers.

  1
 • 'Acties FNV bij AH te gek voor woorden'

  'Acties FNV bij AH te gek voor woorden'

  De acties van FNV Bondgenoten bij de distributiecentra van Albert Heijn zijn te gek voor woorden en buiten alle proporties.

  4
 • OR betreurt situatie Albert Heijn

  OR betreurt situatie Albert Heijn

  Albert Heijn en FNV Bondgenoten zijn het nog niet eens geworden over een nieuwe cao voor distributiemedewerkers. Het supermarktconcern sluit wel een nieuwe cao af met CNV Dienstenbond. De ondernemingsraad betreurt de ontstane situatie.

  3
 • Acties dreigen bij Albert Heijn

  Acties dreigen bij Albert Heijn

  Bij Albert Heijn komen er acties en stakingen als het bedrijf voor donderdag niet akkoord gaat met een nieuwe cao voor de distributiemedewerkers.

 • Vakbonden beginnen meldpunten

  Vakbonden beginnen meldpunten

  Omdat veel werkgevers misbruik lijken te maken van de crisis, start vakbond CNV Vakmensen een crisismeldpunt waar werknemers kunnen aangeven wanneer hun werkgever zich niet houdt aan cao-afspraken.

 • Acties dreigen bij AkzoNobel

  Acties dreigen bij AkzoNobel

  Bij chemieconcern AkzoNobel komen acties als het bedrijf voor maandag niet akkoord gaat met een nieuwe eenjarige cao.

 • 'Dure bouw-cao benadeelt onze bouwvakkers'

  'Dure bouw-cao benadeelt onze bouwvakkers'

  Omdat de cao van bouwvakkers 'te duur' is, zien grote Nederlandse bouwbedrijven zich gedwongen personeel uit het buitenland op de bouwplaats te laten werken in plaats van Nederlanders.

  1
 • Loon postbodes stijgt met 1,7 procent

  Loon postbodes stijgt met 1,7 procent

  Bezorgers van postbedrijf PostNL krijgen een salarisverhoging van 1,7 procent en kunnen nog eens 0,4 procent tegemoetzien bij de definitieve invoering van een nieuwe pensioenregeling.

 • Demonstratie voor betere CAO bij Sabic

  Demonstratie voor betere CAO bij Sabic

  Medewerkers van het petrochemisch bedrijf Sabic zijn boos dat er na acht maanden onderhandelen nog geen cao is. Daarom demonstreren zij vrijdagmiddag bij het hoofdkantoor in Sittard.

 • no-image

  Werkgevers zoeken nieuwe vormen cao-overleg

  Veel werkgevers zijn op zoek naar nieuwe vormen voor hun cao-overleg. Vooral bij ondernemingen die met vakbonden onderhandelen, leeft de wens om méér werknemers te betrekken bij de arbeidsvoorwaardenvorming. Dit blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder het Nederlandse bedrijfsleven dat vandaag werd gepubliceerd. AWVN is de belangrijkste adviseur van werkgevers bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden.

  6
 • Cao-loonstijging op hoogste punt sinds 2009

  Cao-loonstijging op hoogste punt sinds 2009

  De loonstijging die is afgesproken in cao's bedroeg in het derde kwartaal 1,7 procent. Daarmee is de cao-loonstijging op het hoogste punt sinds eind 2009 uitgekomen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekend gemaakt.

  1
 • Roep om 'gelijke rechten' voor werksters

  Roep om 'gelijke rechten' voor werksters

  De PvdA, SP en GroenLinks hebben zaterdag een oproep gedaan voor 'gelijke rechten' voor werksters ten opzichte van andere werknemers. De hulpen in de huishouding moeten in ieder geval gegarandeerd zijn van het minimumloon.

 • Nieuwe CAO voor ING Bank

  Nieuwe CAO voor ING Bank

  Vakorganisaties hebben ingestemd met een nieuwe CAO van de ING Bank.

 • Nieuwe CAO voor cacaofabriekmedewerkers

  Nieuwe CAO voor cacaofabriekmedewerkers

  Na maanden onderhandelen hebben voedingsmiddelenconcern Cargill en FNV Bondgenoten een overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO.

 • no-image

  Vakbonden: reisbranche zwaar onderbetaald

  De salarissen van medewerkers in de reisbranche liggen zo'n 30 procent lager dan die van collega's in de horeca of in de supermarkt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de vakbonden CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten.

 • Werkgevers pleiten voor meer loonruimte

  Werkgevers pleiten voor meer loonruimte

  Werkgevers en vakbonden moeten in het cao-overleg zorgen voor meer loonruimte. Dat is goed voor de koopkracht en dus voor de economie.

 • no-image

  Bondgenoten ziet 'goed werk' terug in cao's

  In meer dan de helft van de nieuw afgesloten cao's heeft FNV Bondgenoten tot nu toe afspraken weten te maken over het verbeteren van de positie werknemers met een onzeker contract. Dat maakte de bond maandag, halverwege het cao-seizoen 2012, bekend.

 • Spies: loon gemeenteambtenaar toch bevriezen

  Spies: loon gemeenteambtenaar toch bevriezen

  Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken vindt dat de lonen van gemeenteambtenaren alsnog bevroren moeten worden.

  13
 • Geen cao meer voor horecapersoneel

  Geen cao meer voor horecapersoneel

  Horeca-ondernemers willen verder zonder cao, nadat donderdag wederom gesprekken met de vakbonden op niets waren uitgelopen.

 • no-image

  Afspraken over duurzame inzetbaarheid in cao's

  Het afgelopen jaar is een gemiddelde cao-loonstijging van 1,75 procent afgesproken. Dit is minder dat de inflatie.

 • CBS: gematigde loonstijging in 2011

  CBS: gematigde loonstijging in 2011

  De stijging van de cao-lonen was in 2011 gematigd. Net als in 2010 zijn de cao-lonen met gemiddeld 1,3 procent gestegen.

 • FNV daagt HEMA voor de rechter

  FNV daagt HEMA voor de rechter

  In Nederland zijn er zowel HEMA-winkels die eigendom zijn van HEMA, als winkels die eigendom zijn van een franchiser. FNV Bondgenoten daagt deze laatste groep HEMA-eigenaars voor de rechter.

 • Akkoord cao postbezorgers PostNL

  Akkoord cao postbezorgers PostNL

  PostNL heeft met de vakbond BVPP een definitief akkoord bereikt over de cao voor postbezorgers. Volgens PostNL krijgen bezorgers die langere tijd voor het bedrijf werken nu een betere beloning.

 • Gemiddelde cao-loonstijging iets hoger in november

  Gemiddelde cao-loonstijging iets hoger in november

  In november was de gemiddelde loonstijging die werd afgesproken door vakbonden en werkgevers in nieuwe cao's met 1,9 procent iets hoger dan in de voorgaande maanden.

  1
 • 'Franchisehouder intimideert personeel Albert Heijn-filialen'

  'Franchisehouder intimideert personeel Albert...

  AH-franchisehouder Cees Weernekers maakt zich schuldig aan intimidatie van zijn personeel en komt de cao-afspraken niet na, aldus Omroep Flevoland en FNV Bondgenoten.

  1
 • no-image

  FNV faliekant tegen cao-inmenging minister Kamp

  De FNV is faliekant tegen de inmenging in cao's zoals minister Henk Kamp dat maandag aan de Tweede Kamer voorstelde.

  1
 • Werkgevers schoonmaak willen dialoog

  Werkgevers schoonmaak willen dialoog

  De werkgevers in de schoonmaakbranche breken met een gewoonte door de cao-onderhandelingen donderdag te beginnen zonder een "inzetbrief" op tafel te leggen, nadat de vakbonden al wel hun looneisen op papier hadden gezet.

 • no-image

  Staking Cargill definitief

  Morgen wordt er gestaakt bij voedingsmiddelenconcern Cargill in Bergen op Zoom.