Informatierecht

De OR heeft recht op informatie. Dit informatierecht is geregeld in artikel 31 van de Wet op ondernemingsraden.

Achtergrondartikelen over informatierecht

 • Informatierecht: hou de bestuurder alert

  Informatierecht: hou de bestuurder alert

  Een ondernemingsraad heeft recht op alle informatie die nodig is om goed te functioneren. Voor elkaar krijgen dat de bestuurder deze wettelijke plicht op tijd en zo volledig mogelijk nakomt valt in de praktijk niet mee.

 • Op welke informatie heeft de OR recht?

  Op welke informatie heeft de OR recht?

  De ondernemingsraad heeft recht op informatie. Dit informatierecht is geregeld in artikel 31 van de Wet op de ondernemingsraden. Maar om wat voor informatie gaat het dan?

 • Wet op de ondernemingsraden - artikel 31

  Wet op de ondernemingsraden - artikel 31

  Dit artikel is per 19 juli 2013 aangepast. Er is een extra lid toegevoegd, waarin wordt verduidelijkt dat het informatierecht van de ondernemingsraad ook van toepassing is op internationale zeggenschapsverhoudingen.

 • Aanpassingen Wet op de ondernemingsraden

  Aanpassingen Wet op de ondernemingsraden

  In 2012 werd een wetsvoorstel ingediend om de Wet op de ondernemingsraden aan te passen. In juni 2013 werd het wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer en op 18 juli is dit gepubliceerd in het Staatsblad. De gewijzigde WOR treedt op 19 juli 2013 in werking. Wat verandert er?

 • Recht op informatie

  Recht op informatie

  Het recht op informatie is het recht van de OR om inlichtingen te vragen en te krijgen. Op de bestuurder rust de plicht tot het verstrekken van die inlichtingen.

 • Informatierecht: halen en brengen

  Informatierecht: halen en brengen

  Informatierecht is geen eenzijdige aangelegenheid. Want niet alleen heeft de OR op een aantal terreinen 'haalplicht', op weer andere terreinen is het juist de bestuurder die de informatie moet overhandigen aan de OR, een 'brengplicht' dus. Wat zijn die rechten en plichten? En vooral: wat kan de OR hiermee?

 • Informatierecht in de praktijk

  Informatierecht in de praktijk

  Is uw directie niet scheutig met het actief verstrekken van informatie? Wordt u slechts kort voor een besluit geïnformeerd? Niet nodig. De WOR geeft u het recht om zelf naar informatie te vragen. Ook over de toekomstplannen voor uw bedrijf!

 • no-image

  Ondernemer voldoet aan informatieverplichting

  De ondernemingsraad van Albemarle had voldoende informatie om over een voorgenomen besluit van de bestuurder te kunnen adviseren. Daarom is er geen sprake van een kennelijk onredelijk besluit.

 • no-image

  OR heeft geen instemmingsrecht bij...

  Recent heeft de kantonrechter in Tiel geoordeeld dat de ondernemingsraad geen instemmingsrecht en geen recht op informatie heeft ten aanzien van afvloeiingsregelingen van individuele managementleden.

 • 11 tips over het informatierecht

  11 tips over het informatierecht

  Wil de OR zijn werk goed kunnen doen, dan moet deze over de juiste informatie beschikken. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bepaalt welke gegevens de ondernemer aan de OR moet verstrekken, gevraagd èn ongevraagd. Dit is het zogenaamde actief en passief informatierecht.

  3
 • no-image

  Ontvang informatie van uw directie

  Bedrijfsgeheimen? Niet voor de ondernemingsraad! Als OR-lid heeft u recht op alle informatie die u voor uw OR-taken nodig heeft. Hoe meer u weet, des te sterker staat u in uw onderhandelingen. De WOR geeft u voldoende armslag.

 • no-image

  Uitbreiding WOR: OR heeft recht op informatie...

  Op 25 april 2006 heeft de Eerste Kamer een belangrijke uitbreiding van het informatierecht van de OR aangenomen, de wet Harrewijn. In het nieuwe artikel 31d staan afspraken over het informeren van de OR over de beloning van alle personeelsgroepen binnen de organisatie.

 • no-image

  Informatievoorziening op punt van personele...

  Een ondernemingsraad komt te laat met bezwaar tegen het ontbreken van informatie over personele gevolgen bij nieuwe huisvesting.

 • no-image

  Artikel 24: verstandig gebruik voorkomt narigheid

  Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) horen directie en OR twee keer per jaar, in een aparte overlegvergadering, de 'algemene gang van zaken' te bespreken. Van dat voorschrift wordt weinig gebruik gemaakt. Verstandig gebruik van artikel 24 kan directie en OR veel opleveren.

Nieuws over informatierecht

 • OR niet geïnformeerd

  OR niet geïnformeerd

  De ondernemingsraad van Scalda (voorheen ROC Zeeland en Westerschelde) voelt zich buiten spel gezet bij de ontwikkelingen rondom de opleiding Toerisme.

 • no-image

  Bestuurder informeert OR slecht

  OR-leden hebben recht op informatie van de bestuurder om hun medezeggenschapstaken goed uit te kunnen voeren. De meerderheid van de bestuurders informeert hun ondernemingsraad slecht.

  2
 • no-image

  WOR artikel 31 definitief aangepast

  De wijziging in de Wet op ondernemingsraden met betrekking tot het informatierecht van de ondernemingsraad is nu definitief. Aan artikel 31b van de WOR wordt een extra lid toegevoegd met betrekking tot informatie over uitzendkrachten.

 • no-image

  OR vraagt meer informatie over fusie

  Voor de ondernemingsraad van ROC Zeeland is er nog veel onduidelijk omtrent de plannen over een fusie met ROC Westerschelde.