Exclusief toegankelijk Registreer voor onbeperkte toegang tot ORnet.nl Lees meer

Informatierecht

De OR heeft recht op informatie. Dit informatierecht is geregeld in artikel 31 van de Wet op ondernemingsraden.

Achtergrondartikelen over informatierecht

  • Wet op de ondernemingsraden - artikel 31

    Wet op de ondernemingsraden - artikel 31

    Dit artikel is per 19 juli 2013 aangepast. Er is een extra lid toegevoegd, waarin wordt verduidelijkt dat het informatierecht van de ondernemingsraad ook van toepassing is op internationale zeggenschapsverhoudingen.

  • Aanpassingen Wet op de ondernemingsraden

    Aanpassingen Wet op de ondernemingsraden

    In 2012 werd een wetsvoorstel ingediend om de Wet op de ondernemingsraden aan te passen. In juni 2013 werd het wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer en op 18 juli is dit gepubliceerd in het Staatsblad. De gewijzigde WOR treedt op 19 juli 2013 in werking. Wat verandert er?

  • Recht op informatie

    Recht op informatie

    Het recht op informatie is het recht van de OR om inlichtingen te vragen en te krijgen. Op de bestuurder rust de plicht tot het verstrekken van die inlichtingen.

  • Informatierecht: halen en brengen

    Informatierecht: halen en brengen

    Informatierecht is geen eenzijdige aangelegenheid. Want niet alleen heeft de OR op een aantal terreinen 'haalplicht', op weer andere terreinen is het juist de bestuurder die de informatie moet overhandigen aan de OR, een 'brengplicht' dus. Wat zijn die rechten en plichten? En vooral: wat kan de OR hiermee?

Nieuws over informatierecht

  • OR niet geïnformeerd

    OR niet geïnformeerd

    De ondernemingsraad van Scalda (voorheen ROC Zeeland en Westerschelde) voelt zich buiten spel gezet bij de ontwikkelingen rondom de opleiding Toerisme.

  • no-image

    Bestuurder informeert OR slecht

    OR-leden hebben recht op informatie van de bestuurder om hun medezeggenschapstaken goed uit te kunnen voeren. De meerderheid van de bestuurders informeert hun ondernemingsraad slecht.

    2
  • no-image

    WOR artikel 31 definitief aangepast

    De wijziging in de Wet op ondernemingsraden met betrekking tot het informatierecht van de ondernemingsraad is nu definitief. Aan artikel 31b van de WOR wordt een extra lid toegevoegd met betrekking tot informatie over uitzendkrachten.

  • no-image

    OR vraagt meer informatie over fusie

    Voor de ondernemingsraad van ROC Zeeland is er nog veel onduidelijk omtrent de plannen over een fusie met ROC Westerschelde.