Informatierecht

De OR heeft recht op informatie. Dit informatierecht is geregeld in artikel 31 van de Wet op ondernemingsraden.

Achtergrondartikelen over informatierecht

 • Op welke informatie heeft de OR recht?

  Op welke informatie heeft de OR recht?

  De ondernemingsraad heeft recht op informatie. Dit informatierecht is geregeld in artikel 31 van de Wet op de ondernemingsraden. Maar om wat voor informatie gaat het dan?

 • Wet op de ondernemingsraden - artikel 31

  Wet op de ondernemingsraden - artikel 31

  Dit artikel is per 19 juli 2013 aangepast. Er is een extra lid toegevoegd, waarin wordt verduidelijkt dat het informatierecht van de ondernemingsraad ook van toepassing is op internationale zeggenschapsverhoudingen.

 • Aanpassingen Wet op de ondernemingsraden

  Aanpassingen Wet op de ondernemingsraden

  In 2012 werd een wetsvoorstel ingediend om de Wet op de ondernemingsraden aan te passen. In juni 2013 werd het wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer en op 18 juli is dit gepubliceerd in het Staatsblad. De gewijzigde WOR treedt op 19 juli 2013 in werking. Wat verandert er?

Nieuws over informatierecht

 • OR niet geïnformeerd

  OR niet geïnformeerd

  De ondernemingsraad van Scalda (voorheen ROC Zeeland en Westerschelde) voelt zich buiten spel gezet bij de ontwikkelingen rondom de opleiding Toerisme.

 • no-image

  Bestuurder informeert OR slecht

  OR-leden hebben recht op informatie van de bestuurder om hun medezeggenschapstaken goed uit te kunnen voeren. De meerderheid van de bestuurders informeert hun ondernemingsraad slecht.

  2
 • no-image

  WOR artikel 31 definitief aangepast

  De wijziging in de Wet op ondernemingsraden met betrekking tot het informatierecht van de ondernemingsraad is nu definitief. Aan artikel 31b van de WOR wordt een extra lid toegevoegd met betrekking tot informatie over uitzendkrachten.

 • no-image

  OR vraagt meer informatie over fusie

  Voor de ondernemingsraad van ROC Zeeland is er nog veel onduidelijk omtrent de plannen over een fusie met ROC Westerschelde.