Informatierecht

De OR heeft recht op informatie. Dit informatierecht is geregeld in artikel 31 van de Wet op ondernemingsraden.

Achtergrondartikelen over informatierecht

Recht op informatie

Recht op informatie

Het recht op informatie is het recht van de OR om inlichtingen te vragen en te krijgen. Op de bestuurder rust de...

Informatierecht in de praktijk

Informatierecht in de praktijk

Is uw directie niet scheutig met het actief verstrekken van informatie? Wordt u slechts kort voor een besluit...

Nieuws over informatierecht

OR niet geïnformeerd

OR niet geïnformeerd

De ondernemingsraad van Scalda (voorheen ROC Zeeland en Westerschelde) voelt zich buiten spel gezet bij de...

Bestuurder informeert OR slecht

OR-leden hebben recht op informatie van de bestuurder om hun medezeggenschapstaken goed uit te kunnen voeren. De...