Informatierecht

De OR heeft recht op informatie. Dit informatierecht is geregeld in artikel 31 van de Wet op ondernemingsraden.

Achtergrondartikelen over informatierecht

Recht op informatie

Recht op informatie

Het recht op informatie is het recht van de OR om inlichtingen te vragen en te krijgen. Op de bestuurder rust de...

Informatierecht: halen en brengen

Informatierecht: halen en brengen

Informatierecht is geen eenzijdige aangelegenheid. Want niet alleen heeft de OR op een aantal terreinen...

Informatierecht in de praktijk

Informatierecht in de praktijk

Is uw directie niet scheutig met het actief verstrekken van informatie? Wordt u slechts kort voor een besluit...

11 tips over het informatierecht

11 tips over het informatierecht

Wil de OR zijn werk goed kunnen doen, dan moet deze over de juiste informatie beschikken. De Wet op de...

Ontvang informatie van uw directie

Bedrijfsgeheimen? Niet voor de ondernemingsraad! Als OR-lid heeft u recht op alle informatie die u voor uw...

Nieuws over informatierecht

OR niet geïnformeerd

OR niet geïnformeerd

De ondernemingsraad van Scalda (voorheen ROC Zeeland en Westerschelde) voelt zich buiten spel gezet bij de...

Bestuurder informeert OR slecht

OR-leden hebben recht op informatie van de bestuurder om hun medezeggenschapstaken goed uit te kunnen voeren. De...

WOR artikel 31 definitief aangepast

De wijziging in de Wet op ondernemingsraden met betrekking tot het informatierecht van de ondernemingsraad is nu...

OR vraagt meer informatie over fusie

Voor de ondernemingsraad van ROC Zeeland is er nog veel onduidelijk omtrent de plannen over een fusie met ROC...