Instemmingsrecht

instemming

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad is vastgelegd in artikel 27 van de WOR.

Achtergrondartikelen over instemmingsrecht

 • Afgekeurd sociaal plan, terecht ontslag

  Afgekeurd sociaal plan, terecht ontslag

  Het ontbreken van de instemming van de ondernemingsraad en de vakbonden met het sociaal plan leidt er niet automatisch toe dat een opzegging ‘kennelijk onredelijk’ is.

 • OR instemmingsrecht bij gevolgen WWZ

  OR instemmingsrecht bij gevolgen WWZ

  Als gevolg van de Wet werk en zekerheid (WWZ) zullen werkgevers hun aanstellings- en ontslagbeleid aanpassen. Dit betekent werk aan de winkel voor de ondernemingsraad.

 • 11 tips over het instemmingsrecht

  11 tips over het instemmingsrecht

  Het instemmingsrecht is het meest zware recht van de ondernemingsraad. Het komt erop neer dat als de directie een besluit wil uitvoeren, hij de toestemming van de OR moet hebben.

  4
 • Niet uitkeren winst is geen wijziging

  Niet uitkeren winst is geen wijziging

  Dat een organisatie besluit voorlopig geen winstuitkering te geven, is geen wijziging van de regel. De OR hoeft dus niet in te stemmen.

 • Rechter: beslissing OR onredelijk

  Rechter: beslissing OR onredelijk

  De ondernemingsraad van het bestuursdepartement van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft geen instemming verleend aan het besluit van de bestuurder om de stoelmassage voor personeel af te schaffen. De kantonrechter oordeelt dat deze beslissing van de OR onredelijk is.

 • Winstdelingsregeling stopzetten is instemmingsplichtig

  Winstdelingsregeling stopzetten is...

  BT Nederland maakt onderdeel uit van de BT Group, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde multinational. De werknemers van BT Nederland vallen niet onder een CAO. Wel geldt er voor hen sinds 2002 een collectieve arbeidsvoorwaarde, het Allshare International-plan geheten, onderdeel van het New Reward Framework dat voor de gehele BT Group geldt.

  1
 • Ploegendienst aangevochten

  Ploegendienst aangevochten

  De kantonrechter doet geen uitspraken over het instemmingsrecht van de ondernemingsraad en wijst een voorlopige voorziening van de hand vanwege onvoldoende motivatie.

  1
 • Rechter: pilot instemmingsplichtig

  Rechter: pilot instemmingsplichtig

  Een pilot is instemmingsplichtig als die over belangrijke dingen gaat en als de gevolgen groot kunnen zijn. Dat blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter te Breda.

 • no-image

  Niet regeling maar systeem instemmingsplichting

  Als regelingen wijzigen, zijn ze alleen instemmingsplichtig als de verandering ingrijpt op het systeem. Bijvoorbeeld het aanstellingsbeleid of het beloningssysteem.

  1

Nieuws over instemmingsrecht

 • OR naar rechter om vaststelling zomervakantie

  OR naar rechter om vaststelling zomervakantie

  Het bestuur van het Deltion College in Zwolle heeft de zomervakantie vanaf volgend jaar vastgesteld op een vaste periode, onafhankelijk van de landelijke spreiding. Deze beslissing is buiten de ondernemingsraad om genomen. De OR stapt naar de rechter, zo meldt de Stentor.

  4
 • Aanpassing WOR rondom pensioenen

  Aanpassing WOR rondom pensioenen

  Als het aan staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ligt, wordt de Wet op de ondernemingsraden aangepast om het instemmingsrecht rondom pensioenen te verduidelijken.

 • Snel meer duidelijk over werkkostenregeling

  Snel meer duidelijk over werkkostenregeling

  Nog voordat het zomerreces begint (op 4 juli) zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de werkkostenregeling (WKR).

 • SER pleit voor aanpassing instemmingsrecht pensioen

  SER pleit voor aanpassing instemmingsrecht...

  Op dit moment is het afhankelijk van het type pensioenuitvoerder in welke mate de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft. Als het aan de Sociaal Economische Raad ligt verdwijnt dit onderscheid in instemmingsrecht op grond van het soort pensioenuitvoerder.

 • Ook werknemer verantwoordelijk voor gezondheid

  Ook werknemer verantwoordelijk voor gezondheid

  Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat werknemer en werkgever samen verantwoordelijk zijn voor gezondheid. Dat liet hij de Tweede Kamer weten in een brief.

  1
 • ‘Vereenvoudig instemmingsrecht OR bij pensioenen’

  ‘Vereenvoudig instemmingsrecht OR bij pensioenen’

  Het kabinet wil dat het instemmingsrecht van ondernemingsraden bij besluiten over pensioenregelingen eenvoudiger wordt.

  2
 • PvdA wil meer gelijke beloning

  PvdA wil meer gelijke beloning

  De PvdA wil iets doen aan het feit dat vrouwen nog altijd minder verdienen dan mannen in eenzelfde functie.

 • no-image

  Instemmingsrecht regelmatig genegeerd

  De ondernemingsraad ontvangt niet altijd een instemmingsverzoek, wanneer dit wel zo zou moeten zijn.

 • no-image

  WOR scoort voldoende onder OR'en

  Ondernemingsraden zijn over het algemeen genomen tevreden over de mogelijkheden die de Wet op ondernemingsraden biedt.

 • no-image

  Onenigheid over advies- en instemmingsrecht

  Ondernemingsraden hebben vaak onenigheid met de directie over de invulling van hun belangrijkste rechten.

  10
 • OR DWI blijft zich inzetten voor privacy werknemers

  OR DWI blijft zich inzetten voor privacy...

  ORnet spreekt met Janneke Buitenweg, voorzitter van de ondernemingsraad van Dienst Werk en Inkomen (DIW) van gemeente Amsterdam, die vorige week in het nieuws kwam vanwege een kort geding over het al dan niet verplicht openstellen van de persoonlijke e-mailbox van werknemers van DWI.

  1
 • no-image

  Conflict tussen OR en bestuur vaak over...

  Vorig jaar zijn er door de Bedrijfs Commissie voor de Overheid 9 geschillen behandeld, een groot deel daarvan had betrekking op het instemmingsrecht.

  3