Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad is vastgelegd in artikel 27 van de WOR.

Achtergrondartikelen over instemmingsrecht

Advies of instemming

Advies of instemming

Volgens de WOR moet de bestuurder een voorgenomen besluit ter advies of instemming aan de ondernemingsraad...

11 tips over het instemmingsrecht

11 tips over het instemmingsrecht

Het instemmingsrecht is het meest zware recht van de ondernemingsraad. Het komt erop neer dat als de directie...

Rechter: beslissing OR onredelijk

Rechter: beslissing OR onredelijk

De ondernemingsraad van het bestuursdepartement van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft geen...

Ploegendienst aangevochten

Ploegendienst aangevochten

De kantonrechter doet geen uitspraken over het instemmingsrecht van de ondernemingsraad en wijst een voorlopige...

Rechter: pilot instemmingsplichtig

Rechter: pilot instemmingsplichtig

Een pilot is instemmingsplichtig als die over belangrijke dingen gaat en als de gevolgen groot kunnen zijn. Dat...

Wet Harrewijn

Een ondernemingsraad heeft geen instemmingsrecht als het gaat om afvloeiingsregelingen voor managers.

Uitbreiding instemmingsrecht OR

Een bedrijf dat een kwestie vrijwillig ter instemming voorlegt aan de ondernemingsraad, mag het bij een...

Intrekken doktersverlof

De bestuurder mag een regeling voor doktersbezoek met behoud van salaris intrekken, omdat die niet in artikel 27...

Wijziging roosterhandboek

Een roosterhandboek mag niet worden ingevoerd voordat de organisatie instemming heeft van de ondernemingsraad....

Bevoegdheid overdragen aan COR

De OR van de dienst Gemeentewerken Rotterdam heeft geen instemmingsrecht over de cateringprijzen, omdat die op...

Checklist: instemmingsrecht

Het instemmingsrecht wordt beschouwd als het sterkste recht van een ondernemingsraad. Maar zelfs met het beste...

OR in sollicitatiecommissie

OR in sollicitatiecommissie

Een ondernemingsraad wil terecht meedoen aan een sollicitatiecommissie voor benoeming van nieuwe bestuurders. De...

Het Instemmingsrecht

Het Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht zou ook het recht om 'mee te beslissen' genoemd kunnen worden. Op basis van het...

Nieuws over instemmingsrecht

Nieuwe Arbowet opnieuw uitgesteld

Nieuwe Arbowet opnieuw uitgesteld

De nieuwe Arbowet, die per 1 januari 2017 zou ingaan, wordt hoogstwaarschijnlijk uitgesteld tot medio juli 2017....

Mauk Mulder (93) overleden

Mauk Mulder (93) overleden

Mauk Mulder, voorvechter van medezeggenschap is op 93-jarige leeftijd overleden. Mulder was als adviseur van...

Instemmingsrecht bij personeelsboek

Instemmingsrecht bij personeelsboek

Heeft de OR instemmingsrecht bij een (nieuwe) regeling in het personeelshandboek aangaande; ondersteuning hoe om...

Populair OR-nieuws in 2015

Populair OR-nieuws in 2015

De laatste dag van het jaar is een goed moment om terug te kijken wat het afgelopen jaar ons allemaal gebracht...

PvdA-Kamerlid Keklik Yücel tijdens een debat in de Tweede Kamer

PvdA doet wijzigingsvoorstel WOR

PvdA-Kamerlid Keklik Yücel heeft een wetsvoorstel ingediend dat ondernemingsraden meer invloed moeten geven bij...

OR voor rechter om werkrooster

OR voor rechter om werkrooster

De ondernemingsraad en de dienstleiding van Verkeer en Watermanagement (VWM) staan vrijdag voor de rechter...

Asscher verruimt bevoegdheden OR

Asscher verruimt bevoegdheden OR

Ondernemingsraden moeten instemmingsrecht krijgen bij wijzigingen van pensioenregelingen door pensioenfondsen en...

PvdA wil meer gelijke beloning

PvdA wil meer gelijke beloning

De PvdA wil iets doen aan het feit dat vrouwen nog altijd minder verdienen dan mannen in eenzelfde functie.

WOR scoort voldoende onder OR'en

Ondernemingsraden zijn over het algemeen genomen tevreden over de mogelijkheden die de Wet op ondernemingsraden...

11 tips

11 Tips over het instemmingsrecht

Controle op privacyregels verscherpt

Overtreders van de regels voor privacy krijgen hogere boetes. Dat zegt het College Bescherming Persoonsgegevens...

Checklisten en stappenplannen

Checklisten en stappenplannen

De redactie van ORnet biedt u 18 checklisten aan. Nuttige en praktische hulpmiddelen voor iedere OR. Ook vindt u...

PvdA wil sterkere positie OR

PvdA wil sterkere positie OR

De PvdA wil hoge inkomens en gouden handdrukken bij de (semi) overheid aanpakken. De partij wil hiervoor onder...