Jurisprudentie

Rechtsuitspraken met betrekking tot medezeggenschap en OR-werk.

Achtergrondartikelen over jurisprudentie

Geen OR geen ontslag

Geen OR geen ontslag

Bij de beoordeling of een arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden, speelt ook een rol of de OR advies heeft...

Decentrale afspraken cao

Decentrale afspraken cao

Als de (centrale) ondernemingsraad in de cao extra bevoegdheden toegekend heeft gekregen, kan die mogelijk een...

Geen beroep op primaat politiek

Geen beroep op primaat politiek

Je kunt niet pas met het primaat van de politiek op de proppen komen als je in een procedure verwikkeld raakt....

Ploegendienst aangevochten

Ploegendienst aangevochten

De kantonrechter doet geen uitspraken over het instemmingsrecht van de ondernemingsraad en wijst een voorlopige...

Een niet vrijblijvende date

Twee ondernemers willen met elkaar fuseren. Elk heeft een eigen ondernemingsraad. Voordat het besluit tot fusie...

Begeleiding nieuwe OR-leden

Als je stelt dat een medewerker niet functioneert, moet je dat als werkgever goed kunnen aantonen. En misschien...

Reorganisatie topstructuur mag

Een eerder voorgestelde vernieuwing van de topstructuur wordt vervangen door een nieuw voorstel. Geen probleem,...

Ontslagbescherming OR-lid

Een werknemer mag niet ontslagen worden als zijn ontslag verband zou kunnen houden met zijn OR-lidmaatschap. Dat...

Medeondernemerschap

Een Belgische luchtvaartmaatschappij met een Nederlandse tak neemt beslissingen waardoor de Nederlandse...

Creatief met sociaal plan

Aan de ene kant de functie accountmanager opdoeken en aan de andere kant een accountmanager 'nieuwe stijl'...

OR-voorzitter in de vut

Een werknemer gaat met de vut, maar moet eerst zijn verlofuren opmaken. Blijft hij OR-voorzitter tot die op zijn?

Ontslag voormalig lid OR

Een medewerker vecht zijn ontslag aan op basis van rechtsbescherming als voormalig OR-lid. De rechter stelt hem...

Wet Harrewijn

Een ondernemingsraad heeft geen instemmingsrecht als het gaat om afvloeiingsregelingen voor managers.

Nieuws over jurisprudentie

OR-lid gemeente Eindhoven uit OR gezet

OR-lid uit OR gezet

De ondernemingsraad van de gemeente Eindhoven is er in geslaagd om één van zijn OR-leden uit de OR te zetten, op...

OR-verkiezing RET moet over

OR-verkiezing RET moet over

De kantonrechter heeft geoordeeld dat de OR-verkiezingen bij vervoersbedrijf RET over moeten, omdat de...

Mag billen knijpen?

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 10 juli 2009 bepaald dat niet de ervaring van het slachtoffer...