Exclusief toegankelijk Registreer voor onbeperkte toegang tot ORnet.nl Lees meer

Laatste nummer

April 2014 - Politiek primaat beperkt OR

POR 3 14

Terwijl de ene reorganisatie zich op de volgende  bezuinigingsronde stapelt, hebben de ondernemingsraden bij de overheid door het politieke primaat minder
bevoegdheden dan hun collega’s in het bedrijfsleven. ‘Maar niemand verbiedt ze om van zich te laten horen,’ zegt arbeidsrechtadvocaat Loe Sprengers.

Interview Ria Dam, OR-voorzitter Fundis
Thuiszorginstelling Fundis wilde het noodlijdende  LangeLand Ziekenhuis overnemen. De OR had grote bezwaren en adviseerde negatief. Uiteindelijk belandde de zaak bij de Ondernemingskamer. Die stelde de OR in het gelijk. OR-voorzitter Ria Dam is opgelucht.

Nieuwe rubriek: Tussen bestuur en OR
Ondernemingsraad en bestuurder staan soms lijnrecht tegenover elkaar. In andere gevallen denken zij samen na over de strategie die het beste is voor de organsatie. In deze rubriek vertellen OR en bestuurder beiden hoe zij over bepaalde thema's denken. In deze eerste aflevering P&O-manager Marcel Janssen en OR-voorzitter John Uitenbroek van zorginstelling Pergamijn.