Laatste nummer

Augustus 2015 - Man tegen machine in de havens

POR 01/05 2015

De Rotterdamse haven krijgt supermorderne terminals. Die veroorzaken een verschuiving in ladingpakketten bij de containerbedrijven. OR’en en vakbond accepteren geen gedwongen ontslagen. ‘Sociale dialoog’ is de oplossing, vinden zij.

Zelfsturing

Zelfsturing is hot en happening en veel directies willen er iets mee. Als OR wil je dan  niet op de rem trappen en spelbreker zijn. Toch pas de OR de rol van waakhond. Want zelfsturing wordt nogal overhaast en om de verkeerde motiveren ingevoerd, vertelt organisatiepsycholoog Coby Franken in POR.

Interview OR-voorzitter ministerie V&J
Eind mei is er een groepsondernemingsraad bij het Rijk geformeerd. Volgens voorzitter Arjan de Zwart van de departementale OR van het Ministerie van Veiligheid en Justitie klopt de zetelverdeling niet en zijn veel bevoegdhedenheden nog niet geregeld. Daarom vecht hij de GOR bij de rechter aan.

Praktijkkatern: Recht op informatie
Het recht op informatie is alweer het laatste recht dat aan bod komt in deze serie in ons praktijkkatern. Een ondernemingsraad kan onmogelijk functioneren zonder voldoende gegevens en de mogelijkheid om extra informatie te vragen. Daarop baseert hij immers zijn oordeel voor het instemmings- en adviesrecht. In dit praktijkkatern lees ik onder meer wat je moet doen als een bestuurder zich, bijvoorbeeld bij een adviesaanvraag, verschuilt achter het vertrouwelijke karakter van informatie. Is het verstandig om te kiezen voor geheimhouding?

Arbokatern
Wij mogen in Nederland af en toe lekker klagen dat het met de arbozaken niet overal even goed is gesteld. In dit arbokatern lees je hoe de situatie is aan de randen van Europa. Twee Nederlandse or-leden vertellen over een training die ze aan werknemers in Wit-Rusland en Turkije gaven.
In dit Arbokatern ook over de Scholen Combinatie Zoetermeer (SCZ) die naar aanleiding van een hoog ziekteverzuim en een flinke werkdrukverzwaring besloten om te starten met een pilot ‘Werken aan werkvermogen’.

Verder in dit nummer:

  • Alcohol en drugs op het werk, dat vraagt om goed beleid
  • Winstgevend Philips Emmen is niet ten dode opgeschreven, vindt de OR
  • Omzeilt Rabobank het sociaal plan?
  • Philips Emmen: Is de Philips-fabriek voor lichtarmaturen in Emmen nog te redden? De OR geeft de hoop niet op.