Laatste nummer

Februari 2015 -
Democratie in de medezeggenschap

POR 01/02 2015

Veel organisaties lukt het niet meer om OR-verkiezingen uit te schrijven. Is een op de G1000 geënte participatie misschien iets voor de OR? Of wellicht zelfs loten? Filosoof Nephtis Brandsma deed er onderzoek naar en de gemeente Hengelo neemt in 2015 de proef op de som.

Interview Felix Alejandro Perez
Het hing aan een zijden draadje, maar uiteindelijk is de fusie van FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV, FNV Bouw, FNV Sport en de vakcentrale FNV per 1 januari 2015 een feit. Met name de ondernemingsraad van Bondgenoten had grote twijfels. In dit nummer een interview met de OR-voorzitter van FNV Bondgenoten.

OR en HR
Zowel de ondernemingsraad als de afdeling personeelszaken wil graag een goed personeelsbeleid. Bij deze twee onderdelen in de organisatie is er nogal wat overlap in taken en verantwoordelijkheden. ‘HR roept net als de OR al jaren dat ze sparringpartner wil zijn en strategisch wil meedenken. Als de OR en HR goed draaien, dan heeft de bestuurder twee klankborden en twee adviseurs. Is dit niet te veel van het goede?’ OR-leden, coaches en personeelsfunctionarissen vertellen over hun ervaringen. En Joep Bertrams ging met dit onderwerp aan de slag voor Joeps Loep.

Praktijkkatern
Het praktijkkatern gaat deze maand over het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad. Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat de OR goed kan functioneren, maar is niet de baas over de andere OR-leden. In dit katern lees je hoe je een goed dagelijks bestuur kunt kiezen en welke kwaliteiten en vaardigheden de DB-leden moeten hebben. 
Arbokatern
Arbo en medezeggenschap hebben van oudsher vele raakvlakken. Vanaf nu extra in het Praktijkblad Ondernemingsraad: het arbokatern. In de eerste editie van het katern onder meer aandacht voor flexibilisering op de arbeidsmarkt. Wat betekent deze toenemende flexibilisering voor de arbeidsomstandigheden? En welke rol zou de OR op dit gebied moeten spelen?

Verder in dit nummer onder meer:

  • 3 OR-voorzitters over duurzame inzetbaarheid
  • Werken in ploegendiensten
  • Welke rol speelt de OR in integriteitsbeleid?
  • Voor/Tegen: De OR als toezichthouder