Laatste nummer

September 2015 - Flexers in de OR?

POR 09/ 2015Het aantal flexwerkers groeit, maar ze zijn zelden vertegenwoordigd in de OR. Soms als bewuste keuze, soms is er nooit over gesproken. Toch heeft een OR alle reden om ook naar de positie van de flexwerkers te kijken. 

Oude rotten
Hoe blijf je fris na heel veel jaren OR-werk? Hoe voorkom je dat je ‘vastroest’? OR-leden met een lange staat van dienst vertellen over de leuke kanten en de gevaren.

Joep Bertrams maakte deze maand Joeps Loep bij dit onderwerp. 

Reorganisaties gemeenten
In alle bijna vierhonderd gemeenten vinden flinke veranderingen plaats. Deels door bezuinigingen, deels door reorganisaties vanwege andere taken. Hoe gaat de OR daarmee om, wat doet hij?

Interview Rik van Steenbergen (FNV)
Lodewijk Asscher stelt in een brief dat alles op het gebied van medezeggenschap redelijk marcheert. Arbeidsjurist Rik van Steenbergen van de FNV is het daar niet mee eens. Volgens hem wordt de kwaliteit van de medezeggenschap bedreigd


Praktijkkatern: Sociale media
Sociale media, we lijken er niet meer omheen te kunnen. Ieder bedrijf is op een of andere manier actief op de sociale media en ook als we een tijdschrift lezen of televisie kijken, komen er regelmatig socialemedia-accounts voorbij: volg ons op Twitter, like ons op Facebook.Moet de ondernemingsraad ook iets met deze media en zo ja, wat dan precies?

ArboMagazine
Een werkgever is verplicht om zich bij verzuim en re-integratie van ziekewerknemers te laten bijstaan door in ieder geval een bedrijfsarts. Hij kan dit op verschillende manieren organiseren. Hij kan de begeleiding laten uitvoeren door een arbodienst (vangnetregeling) of de uitvoering zoveelmogelijk zelf organiseren (maatwerkregeling). In beide regelingen zit een breed scala aan mogelijkheden voor specifieke afspraken en eigen regie.