Laatste nummer

Juni 2016 - Rol OR bij aanpak agressie op het werk

POR04/ 2016Agressie en geweld op de werkvloer door klanten
of collega’s vormen een hardnekkig probleem. OR’en luiden de noodklok. Vooral bij overheidsdiensten zijn aanvullende maatregelen nodig tegen intimidatie, spugen en slaan.

Governance Code
Angstcultuur, corruptie, milieuschade, bonussen… de corporate govenance-code is gericht op goed ondernemerschap en kan bijdragen aan het voorkomen van misstanden. Er is kritiek op de ruimte die OR’en toebedeeld krijgen in het ontwerpvoorstel. Joeps Loep gaat deze maand over dit onderwerp. 

Landelijke OR-dag
Patrick van Veen doet al jaren onderzoek naar apen en vertaalt zijn inzichten naar moderne bedrijfsorganisaties. Op 16 juni 2016 vertelt hij op de Landelijke OR-dag in de Apenheul smakelijke anekdotes over wat ORleden kunnen leren van de apenwereld.

Verder in dit nummer:

- Interview loting democratischer
- De agenda van...
- Omzeilen van je bestuurder
- Praktijkkatern: commissies