Laatste nummer

April 2016 - EOB: Bastion vantirannie en angst

POR04/ 2016Medezeggenschap een aanfluiting, ontslag voor kritische vakbondsleden, zelfdoding door medewerkers. De sfeer bij het Europees Octrooibureau is zwaar verziekt. De directeur acht zich onschendbaar.

Wendbare organisaties
Nederland is het land met de hoogste dichtheid aan functiewaarderingen en functiebeschrijvingen in Europa. Inmiddels gaan we toe naar minder en abstracter, sterker: we schaffen functies in de toekomst af en gaan over op rollen. Joeps Loep gaat deze maand over dit onderwerp. 

Menselijk kapitaal
Vaak is het onzin als bazen zeggen dat personeel hun belangrijkste kapitaal is. Want in veel bedrijven is dat helemaal niet zo, zegt managementauteur Glenn vander Burg. ‘Er zijn maar weinig organisaties die écht mensgericht zijn.’

Verder in dit nummer:

- Interview koers NS
- De agenda van...
- Positie bedrijfsartsen
- Praktijkkatern: de commissaris