Laatste nummer

Februari 2016 - Gedeelde medezeggenschap

POR01/ 2016Ondernemingsraden delen soms de medezeggenschap met cliënten, ouders en studenten,vaak uit nood geboren, soms verplicht. Als ze elkaar ontmoeten, blijken ze vaak voor precies hetzelfde tevechten.

Reorganisaties
Een reorganisatie vraagt veel van de medewerkers van een bedrijf of instelling. Vaak voelen zij zich niet meer thuis na een reorganisatie.‘De medewerkers die blijven en de kar moeten trekken, voelen zich vaak ontheemd en onzeker.’ Joeps Loep gaat deze maand over dit onderwerp. 

Het nieuwe werken in Den Bosch
De gemeente ’s-Hertogenbosch voerde het nieuwe werken in. In samenwerking met de medezeggenschap werd dat een succes.

Verder in dit nummer:

- Hackers op de zaak
- Competenties verzilveren
- Interview met de OR van het Eindhovense Centrum voorde Kunsten (CKE)
- OR-werk doe je zo over besluitvorming
- Praktijkkatern over PSA