Exclusief toegankelijk Registreer voor onbeperkte toegang tot ORnet.nl Lees meer

Laatste nummer

September 2014 -
WMO: anticiperen op onzekere toekomst

POR 9 14

Turbulente tijden voor ondernemingsraden in welzijnsinstellingen aan de vooravond van de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). De gevolgen ervan zijn vaak nog onbekend, maar afwachten is er niet bij. In dit nummer vertellen verschillende ondernemingsraden over de stappen die zij al hebben ondernomen.

De werkkostenregeling
Vanaf volgend jaar moeten alle organisaties eraan geloven: de werkkostenregeling (WKR). Zorginstelling Aafje is met ingang van 2013 al overgestapt. Hun OR-voorzitter vertelt hoe dat ging.

Exitgesprekken
Exitgesprekken kunnen nuttige informatie opleveren voor de ondernemingsraad. Waarom verlaat iemand de organisatie? Zijn de knelpunten op te lossen? En
is het bij de concurrentie beter geregeld? Joep Bertrams ging deze maand ook met dit onderwerp aan de slag. Bekijk Joeps Loep.

Reorganisatie deels teruggedraaid
De OR van Philips Healthcare zorgde voor het deels terugdraaien van een reorganisatie en baanbehoud. Hoe kwam hij tot dit resultaat? OR-voorzitter Joop van der Linden legt uit

Verder in dit nummer onder meer:
- De OR en de Wet Werk en Zekerheid
- De dag van Joyce Jong,  OR-voorzitter Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP).
- Arbo: gezond computerwerk
- Praktijkkatern over pensioenwijzigingen
- Vragenservice & jurisprudentie