Laatste nummer

Oktober 2014 -
Rol OR bij aanpak discriminatie

POR 10 14

Discriminatie op de werkvloer is een groot probleem in Nederland. Op verzoek van minister Asscher heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uitgebracht hoe je discriminatie op het werk kunt tegengaan. De OR kan helpen. In het oktobernummer gaan we hier dieper op in.

Scholingsmarkt medezeggenschap
In juli van dit jaar bleek uit een onderzoeksrapport van de SER dat grote opleidingsinstituten een grote daling zien in de vraag naar OR-scholing, terwijl ondernemingsraden maar iets minder scholing volgen. Wij vroegen in de markt hoe men over deze onderzoeksresultaten dacht. Inclusief de Joeps Loep van deze maand.

Verder uitgebreid aandacht voor duurzame inzetbaarheid en faciliteiten voor de OR.