Exclusief toegankelijk Registreer voor onbeperkte toegang tot ORnet.nl Lees meer

Laatste nummer

Juli/augustus 2014 -
Scholing OR-leden en medewerkers

POR 7 14

Een mens leert zijn leven lang en met duurzame inzetbaarheid en employability is scholing van medewerkers weer een actueel thema geworden. Het praktijkkatern in dit nummer gaat over scholing van medewerkers, want dit is zeker een onderwerp waar de ondernemingsraad iets over te zeggen heeft.

De ondernemingsraad heeft zelf natuurlijk ook recht op scholing. Ook daarvoor aandacht in dit nummer.  Bij Nutreco hebben ze een bijzondere aanpak van OR-scholing. 'We waren al een tijdje niet tevreden over ons scholingsbureau, zegt COR-voorzitter Pim Kleinhoven. 'We wilden dus een keer iets anders.' In dit nummer van Praktijkblad Ondernemingsraad vertelt hij hoe ze dat hebben aangepakt.

Maximale zeggenschap op de werkvloer
Bij zorginstelling Siza verschuift de indirecte medezeggenschap steeds meer richting directe zeggenschap op de werkvloer. Gerdi Verbeet, ambassadeur Medezeggenschap en Participatie, ging over deze medezeggenschap nieuwe stijl in gesprek met personeel, cliënten en de bestuurder van Siza. Praktijkblad Ondernemingsraad was erbij.

Verzuimbegeleiding
Bij de begeleiding van zieke werknemers gaat vaak van alles buiten de regels om, blijkt uit berichten die het meldpunt verzuimbegeleiding van FNV ontvangt. Ondernemingsraden kunnen hun instemmingsrecht voor verzuimbegeleiding en arbodienstverlening beter gebruiken.

Verder in dit nummer:
- Interview over medezeggenschap bij gemeenten met Jaap Doeven, bestuurder van het A+O fonds
- Hoe herken je als OR de druppen die de emmer doet overlopen bij werkstress
- De chef als arbopolitie
- Voor/tegen: zelf sociaal plan afsluiten als OR
- Inzicht in pensioenuitzicht
- Echte invloed met de i-factor
- Vragenservice & jurisprudentie