Laatste nummer

April 2015 - De OR als onderhandelaar

POR 01/02 2015

Nu cao’s steeds moeilijker tot stand komen en in de horeca het georganiseerd overleg zelfs totaal ontbreekt, onderhandelt op een paar plekken de OR over het loon en het hele pakket aan arbeidsvoorwaarden. Wordt de OR de nieuwe onderhandelingspartner van werkgevers?

Interview Elien Meijer
Van Lanschot Bankiers is een organisatie waar de OR de handschoen oppakte bij de cao-onderhandelingen. Na een halfjaar onderhandelen sloot de ondernemingsraad een cao-akkoord, waar 99 procent van het personeel mee instemde. OR-voorzitter Elien Meijer blikt terug.

Uit de OR gezet
Uitzonderlijk, een rechter die een OR-lid uit zijn functie zet. Toch gebeurde het bij de Gemeente Eindhoven. Wij zochten uit waarom.

Praktijkkatern
In dit nummer gaan we dieper in op het instemmingsrecht. Dit is het zwaarste recht dat de OR bezit. Dit recht geldt bij de besluiten over de onderwerpen die in artikel 27 lid 1 van de WOR zijn beschreven. Als de OR niet instemt, heeft de directie een probleem en kan het besluit niet worden doorgevoerd. In het praktijkkatern lees je hoe je als ondernemingsraad het instemmingsrecht inzet bij complexe trajecten.

Arbokatern
Deze editie van het Arborkatern gaat onder meer de Arbobalans, een uitgebreid onderzoek dat TNO elk jaar uitvoert naar onder meer de kwaliteit van arbeid en ziekteverzuim. Verplichte kost voor elke ondernemingsraad.  Verder lees je een artikel over een nieuwe handreiking die hulp kan bieden aan bedrijven en OR bij de inzet van laaggeletterde werknemers.

Verder in dit nummer:

  •  Loonoffers: zonder toestemming van de OR een heilloze missie
  •  Flitsmedezeggenschap: supersnel een besluit voorleggen aan de achterban
  • Herinrichting: medezeggenschapsstructuur van de gemeente Amsterdam op de schop
  • Schoonmakers: het Rijk neemt tweeduizend schoonmakers vast in dienst