Laatste nummer

December 2015 - Actievoeren voor een betere cao

POR 11/ 2015In diverse sectoren is het almaanden onrustig. Bij de strijd voor een betere caoworden ook OR-leden betrokken. Sommige voeren de strijd aan, terwijl anderen vinden dat je je neutraal moet opstellen. Wij spraken met een aantal OR-leden over actievoeren.

Jongeren in de OR
Eind september kwam het bericht naar buiten dan jongerenorganisaties af willen van de huidige medezeggenschapsregels. Dit leidde tot veel reacties in onze LinkedIn-groep, die deze maand te lezen zijn in de rubriek Reacties in Praktijkblad Ondernemingsraad. Daarnaast een interview met Michiel Hietkamp, voorzitter van CNV Jongeren over deze kwestie.

OR-platforms
Hoe maak je een OR-platform succesvol? Lucy Dijkman is voorzitter van het goedlopende OR-platform Landelijk Overleg Medezeggenschap Zorgsector (Lomoz) en geeft een kijkje in de keuken. Dit principe was deze maand inspiratie voor Joeps Loep.

Verder in dit nummer:

- Het praktijkkatern gaat over persbeleid 
- In het arbokatern aandacht voor privacy bij ziekte
- Uitleg over het overeenstemmingsrecht
- OR-werk doe je zo over de kosten die de OR maakt
- Een terugblik op vijf jaar De dag van...