Onduidelijke communicatie door OR in adviesprocedure

Een ondernemer meldt bij de OR dat hij het voornemen heeft aandelen van een ander te verwerven. OR en bestuurder hebben intensief (e-mail)contact gedurende het proces. Uiteindelijk stuurt de OR een concept-advies in de veronderstelling dat ze daar nog een keer over zullen praten, de ondernemer vat het advies echter als definitief op en neemt zijn besluit zonder de OR nog te raadplegen.
Delen: