Onvolledige voorlichting bij bedrijfsovername

De Hoge Raad moet op 26 oktober 2007 oordelen of het op onjuiste wijze voorlichten van medewerkers bij een bedrijfsovername leidt tot schadeplichtigheid van de werkgever. Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de eisen die worden gesteld aan goed werkgeverschap. Heeft de werkgever zich in dit geval gedragen zoals van een goed werkgever mag worden verwacht?

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkt toegang tot ORnet.nl en/of ORindepraktijk.nl
  • Ontvang 2x per week de nieuwsbrief
  • Lees 6x per jaar het digitale magazine