Onvolledige voorlichting bij bedrijfsovername

De Hoge Raad moet op 26 oktober 2007 oordelen of het op onjuiste wijze voorlichten van medewerkers bij een bedrijfsovername leidt tot schadeplichtigheid van de werkgever. Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de eisen die worden gesteld aan goed werkgeverschap. Heeft de werkgever zich in dit geval gedragen zoals van een goed werkgever mag worden verwacht?