Wie pakt discriminatie op de werkvloer aan?

Ondernemingsraden hebben wettelijk een rol in het waken voor en tegengaan van discriminatie in de onderneming.
Delen: