Nieuwe pensioenregelingen vragen om aandacht OR

Voor de kwaliteit van een geïndexeerde middelloonpensioenregeling is de jaarlijkse indexatie tijdens de opbouwfase tot aan de pensioendatum van groot belang. De OR kan actiepunten vinden om de kwaliteit van de voorindexatie te verhogen.
Delen: