Heerst Big Brother op de werkvloer?

Eu00e9n blik online, in de kranten en de jurisprudentie leert ons dat privacy in toenemende mate een hot topic is geworden. Welke taak heeft de ondernemingsraad?
Delen: