Hebben wij instemmingsrecht op pensioenregeling en spaarloon?

"Onze onderneming valt niet onder een CAO. In de individuele arbeidsovereenkomsten wordt verwezen naar algemene arbeidsvoorwaarden, die door de directie eenzijdig worden vast- en bijgesteld. Over recente wijzigingen mbt de pensioenregeling en de spaarloonregeling vragen we ons af of het instemmingsrecht van de ondernemingsraad er niet op van toepassing is."
Delen: