Cursus weigeren

Een medewerker wilu00a0een cursus volgen maar hijnkrijgt van de werkgever te horen dat hij die niet krijgt, omdat hij ditu00a0deneerste vijf jaar nietu00a0nodig vindt.u00a0De medewerker wil zelf bijdragennaan de cursus.nMag de werkgever dencursusu00a0weigeren?
Delen: