Cartoon: agenda vergadering

Het is de taak van het dagelijks bestuur om de OR-vergadering voor te bereiden. Hier hoort ook het opstellen van een agenda bij. De WOR verplicht de ondernemingsraad deze agenda beschikbaar te stellen voor de achterban. Een vergadering zoals in onderstaande cartoon kan in werkelijkheid dus niet voorkomen.