Joeps Loep: Drijvende kracht

De ambtelijk secretaris wordt vaak gezien als een spin in het web van de organisatie. Soms levert dat problemen op, maar meestal vinden ondernemingsraden het fantastisch dat iemand ze zo veel werk uit handen neemt.