Joeps Loep: Governance code

Angstcultuur, corruptie, milieuschade, bonussen.. De corporate govenance-code is gericht op goed ondernemerschap en kan bijdragen aan het voorkomen van misstanden. Er is kritiek op de ruimte die ORu2019en toebedeeld krijgen in het ontwerpvoorstel.