Nieuwe wetten moeten lasten bedrijven verminderen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Paarse Krokodilnaanvaard. De nieuwe wet, die op 1 januari van kracht wordt, moet denadministratieve lasten bij bedrijven verminderen. Ook wordt dan 'hetnBelastingplan' van kracht met fiscale maatregelen op het gebied vannarbeidsmarkt- en inkomensbeleid.