SER: oudere werknemer als mentor voor allochtone collega

De Sociaal Economische Raad heeft een unaniem advies vastgesteld over de arbeidsmarktpositie van allochtone jongeren. Een van de voorstellen is om oudere werknemers als mentor te koppelen aan allochtone jongeren.
Delen: