Arbeidsinspectie controleert werkomstandigheden uitzendkrachten en stagiairs

De Arbeidsinspectie zal dit jaar speciaal controleren op de werkomstandigheden van uitzendkrachten en stagiairs. Zij lopen een grotere kans op een ongeluk op het werk, doordat werkervaring en goede instructies over veilig werken vaak ontbreken.
Delen: