Een archief is een nuttig hulpmiddel

Het karakteristieke van een archief is dat het volkomen los van de wil van een instelling of bedrijf ontstaat. Van meet af aan worden er administratieve handelingen verricht en ontstaan er documenten, dus een archief. Zo'n archief is niet iets dat bijeengebracht wordt, het groeitu00a0gewoon vanaf dag u00e9u00e9n.