Or moet wel degelijk instemmen met keuze arbodienst

Een veilige en gezonde werkomgeving is voor elke organisatie essentieel. Dit zal geen enkele or of bestuurder ontkennen. Toch blijkt de praktijk weerbarstiger en komen oru2019s en bestuurders rondom arbo-zaken wel eens tegenover elkaar te staan.