Overzichtspagina whitepapers

In dit overzichtsdocument vindt u de meest recente whitepapers van ORnet. Bij elke whitepaper ziet u hoe u het kennisdocument kunt opvragen.
Delen:
Ambtelijke zaken In OR magazine verschijnt in ieder nummer de rubriek Ambtelijke zaken geschreven door Peer van den Bouwhuisen, journalist en ambtelijk secretaris. In deze whitepaper verzamelen we de laatste zes afleveringen. Download hier de whitepaper
Arbo, veilig en gezond werken Veilig en gezond werken blijft een belangrijk aandachtgebied van de ondernemingsraad. In deze whitepaper bieden we een selectie van de Arbo artikelen die dit jaar in OR magazine zijn verschenen. Download hier de whitepaper
De ondernemingsraad van de toekomst In zijn boek De ondernemingsraad van de toekomst geeft Peter Heijmann zijn visie op de rol van de OR in de dynamische veranderingen in organisaties. In deze whitepaper krijg je een heel hoofdstuk uit het boek, waarin Peter een vijfstappenplan voorstelt om proactief aan de slag te gaan met initiatieven voor verandering. Download hier de whitepaper
Leiderschap en medezeggenschap Hans Hautvast is spreker op de OR Summercourse op 2 september. In deze whitepaper publiceren we hoofdstuk 1 van zijn boek Leiderschap en medezeggenschap. Hierin komen verschillende aspecten van leiderschap aan de orde. Download hier de whitepaper
De organisatie van het OR-werk In deze whitepaper bieden we je 7 tips om de organisatie van het or-werk te verbeteren. Drie artikelen, uit de kennisbank OR in de praktijk, zijn compleet opgenomen in deze whitepaper. Als or-lid heb je altijd behoefte aan kennis en informatie. De kennisbank OR in de praktijk helpt je met expertartikelen en tips over alle facetten van het werk van de ondernemingsraad. In deze whitepaper artikel staat de organisatie van het or-werk centraal; van de plicht tot het instellen van een or tot de rechtspositie van de or-leden. Download hier de whitepaper
OR magazine | gratis whitepaper praktijkkatern zorg In deze whitepaper vind je een interessante mix van artikelen: – Analyse | Medezeggenschap in de zorg: van zorgenkind naar voorsprong – OR in bedrijf | Het is immers een pilot! – Case zorg | Or Radboudumc: ‘Factchecking om medewerkers gerust te stellen’ – Checklist | Aan de slag met ziekteverzuim in de zorg Download hier de whitepaper
Adviesrecht van de ondernemingsraad In deze whitepaper komen verschillende aspecten van het adviesrecht van de ondernemingsraad aan de orde: – Wanneer en waarover? – Hoe ziet de adviesprocedure eruit? – Hoe moet een advies eruit zien? – Procedure bij de Ondernemingskamer Download hier de whitepaper
Zorgplicht OR na Wnra? Peter Heymann is één van de sprekers op het congres OR en de overheid van morgen. In dit whitepaper geeft hij zijn visie op een strategisch opererende en denkende OR bij de overheid en verstrekt hij ook handvaten en aandachtspunten voor deze stevige veranderslag Download hier de whitepaper
Thuiswerkbeleid Thuiswerken: plotseling bleek het te kunnen, ook in organisaties die voor de coronacrisis nog veel beren op de weg zagen. Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers van plan zijn ook na de coronacrisis thuiswerken ruimer mogelijk te maken. Daarom is het zaak om nu goed naar het thuiswerkbeleid te kijken. Download hier de whitepaper
Corona: Alles wat uw organisatie moet weten In deze whitepaper:
  • De voornaamste arbeidsrechtelijke thema’s waar je als organisatie vanwege het coronavirus mee in aanraking kunt komen
  • De rol van de or
  • Welke maatregelen zijn zinvol om verspreiding van het virus op de werkvloer te voorkomen
Verbeter je kennis van de WOR In deze whitepaper bieden we je 7 tips om je kennis van de WOR te verbeteren met artikelen uit de kennisbank OR in de praktijk. Download hier de whitepaper Verbeter je kennis van de WOR
Praktijkkatern samenwerken in de zorg In dit Praktijkkatern onder meer aandacht voor: *samenwerken tussen or, bestuurder en toezichthouder *een voorbeeld van een ziekenhuis in het omgaan van de or met een sociaal plan afgesloten met de vakbond *een checklist voor de samenwerking tussen or en cliëntenraad Download hier het Praktijkkatern samenwerken in de zorg
Communicatie is de eerste stap! De onderwerpen die op de agenda staan van de OR en de bestuurder zijn vaak zeer complex. De gesprekken tussen de OR en de bestuurder lopen hierdoor niet altijd even soepel. Ergernis en onbegrip liggen op de loer. Hoe zorg je als OR dat deze gesprekken niet vastlopen en je toch je punt overbrengt? Download de gratis whitepaper
OR-verkiezingen Eens in de zoveel tijd moeten er OR-verkiezingen worden gehouden. Altijd weer een hele klus voor de ondernemingsraad. Om je daarbij te helpen heeft ORnet heeft een whitepaper samengesteld waarin je alles vindt wat je moet weten voor het organiseren van or verkiezingen. Download de gratis whitepaper
Wnra en de impact voor de medezeggenschapEen deel van de ambtenaren zal in 2020 een werknemer in de zin van het Burgerlijk Wetboek worden. In deze whitepaper worden de op handen zijnde wijzigingen en de impact voor de medezeggenschap behandeld Download de gratis whitepaper
eBbook OR 3.0 in de zorg Lees meer over de ontwikkelingen in de zorgsector, hoe verschillende or’en in Nederland hiermee omgaan en over de toekomstontwikkelingen van de medezeggenschap en de daarbij behorende OR: de OR 3.0 Download het gratis eBook
De rol van de ondernemingsraad bij de Wet arbeidsmarkt in balans In deze whitepaper leest u onder andere: Wat er is veranderd; Waarom de WAB relevant is voor de ondernemingsraad; Tips voor de ondernemingsraad; Download hier de whitepaper
Nieuwsgierig hoe een ingevulde OR-selfie er in de praktijk uitziet? Vraag vrijblijvend de pdf met drie uitgewerkte (geanonimiseerde) voorbeelden aan 20 Praktische vergadertips voor ondernemingsraden Download hier de gratis vergadertips! NLP voor de ondernemingsraad Download de gratis whitepaper NLP voor de or LEAN werken voor de or Download de gratis brochure met alle informatie over Lean werken voor de or De Europese privacywet: wat moet de or weten? Download hier de gratis whitepaper 3 Nummers van OR Magazine voor slechts € 25,- Vraag hier 3 nummers aan van OR magazine voor € 25,-

Verandertrajecten Zo maak je ze succesvol! Download hier de checklist

Gratis startpakket: Nieuw in de orVind als nieuw or-lid snel je draai binnen de or met dit startpakket. Vraag hier het gratis startpakket aan

Dit vind je misschien ook interessant