Weg met de knoflookpad!

Weg met de knoflookpad!

De knoflookpad moet verhuizen. Jammer, maar helaas. Dat vloeit onvermijdelijk voort uit toekomstscenario 5 van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Het Planbureau voor de Leefomgeving in Nederland kijkt ver vooruit: naar 2050. Dat lijkt bizar ver, maar ruimtelijke keuzes die je nu maakt werken heel lang door. Een spoorlijn die je volgend jaar aanlegt haal je niet over tien jaar weer weg. Die ligt er de komende vijftig of honderd jaar nog wel. Hetzelfde geldt voor een nieuwe woonwijk.

Nadenken dus wat je met de beperkte ruimte in dit dichtbevolkte landje kan doen, afhankelijk van hoe je de toekomst van Nederland voor je ziet. Dat is wat het Planbureau doet, in de vorm van scenario’s. Wonen, werken, vervoer, boeren, natuur, water… Er is simpelweg te weinig ruimte om alle wensen die op die gebieden leven te vervullen. Daar is Nederland veel te klein en veel te druk voor. Het wordt kiezen.

De blik op de toekomst

Scenario vijf gunt iedereen een dak boven het hoofd, overigens al ver voor 2050: wonen is een grondrecht in Nederland. Er moet daarom snel en veel gebouwd worden volgens het Planbureau, gezien het enorme tekort aan woonruimte nu. Om onleefbare, compleet volgebouwde dorpen en steden te voorkomen zal dat ruimte vragen aan de randen van en buiten die dorpen en steden: in weilanden, daar moet gebouwd gaan worden. Logisch.

Tip! Contemporary works councils in The Netherlands try to strike a balance between worker’s interests, legal requirements and management objectives. Nowadays, decisions on a variety of subjects have to be taken on the fly. Our one day essential course: Works council work for starters combines comprehensive overview with in depth insight, allowing you to to optimally perform as a Works Council member.

Het Planbureau zet de volgende toekomstscenario’s voor 2050 op een rijtje voor onze politici die de daadwerkelijke keuzes moeten maken.

  • het mondiaal ondernemende scenario;
  • het regionaal gewortelde scenario;
  • het scenario van de snelle wereld;
  • het scenario van het groene land.

Voor een uitvoerige toelichting op deze scenario’s verwijs ik je naar de site van het Planbureau, klik door naar de ‘Ruimtelijke Verkenning 2023’. Interessant om te lezen en te doordenken.

Scenario 5: iedereen een dak boven het hoofd

Oh ja, scenario 5 zie je in het rijtje van het Planbureau hierboven trouwens niet terug. Scenario 5 is dan ook ontsproten aan mijn fantasie. Zou wat mij betreft absoluut prioriteit één moeten zijn, omdat ik het grondrecht op wonen (ja, dat hebben we in Nederland) belangrijker vind dan al het andere. Het is een schande dat veel mensen in één van de rijkste landen ter wereld niet aan fatsoenlijke woonruimte kunnen komen. Een dak boven het hoofd, een fijn en warm huis voor iedereen. Als daarvoor de knoflookpad (als symbool voor alles wat snelle woningbouw in de weg staat) moet verhuizen: prima.

Ver vooruitdenken met or en directie: doen!

Met de ondernemingsraden en directies van mijn klanten doe ik op veel beperktere schaal wat het Planbureau heel grondig doet voor heel Nederland. Niet één jaar vooruitkijken aan de hand van de begroting, of een paar jaar aan de hand van een strategische verkenning. Nee, alle remmen los, hoe ziet jullie organisatie eruit over 15 jaar?

Roept u maar, niemand weet het zeker, probeer het toch maar, alles is goed. Wat doen jullie dan, hoeveel mensen werken er, hoe en waar willen die mensen werken, welke technieken staan dan ter beschikking, welke grondstoffen, wat is er veranderd in relevante regelgeving, in de energievoorziening, en last but not least: wat vragen jullie klanten dan? Besta je over 15 jaar überhaupt nog als organisatie? Is erg leuk om te doen. Roept vaak verrassende beelden op, soms inspirerend, soms confronterend, maakt altijd interessante discussies los.

Mijn tip: doen. Kijk samen eens een flink stuk verder vooruit. En ga aan de slag met de opbrengst, zoals onze politici aan de slag moeten met de opbrengst van de verkenning van het Planbureau. En dan vooral met scenario 5. Succes!

Mr. Niek van Keulen is senior trainer bij MZ Services. Reacties? Niek.van.keulen@mzservices.nl

Lees ook: