Dankjewel Ger!

Dankjewel Ger!

Ger aan de telefoon. 'Hee Niek, we hebben drie nieuwe leden in de ondernemingsraad, heb jij tijd om die nog even een dag te trainen voor we half mei met de hele or op pad gaan?' Natuurlijk heb ik tijd. Een dag kan altijd, voor een trouwe klant.

Ger is de secretaris van een or die ik al een hele tijd ken. Een prima or, een or die me blij maakt. Een or die precies dat doet waartoe de or op aarde is. Meedenken, meesturen, meebeslissen, verantwoordelijkheid nemen, op hoofdlijnen van beleid. In de wereld waarin deze or actief is, gaat (net als vrijwel overal) de komende jaren het nodige veranderen, al was het alleen al door de energietransitie. Onvermijdelijk met stevige impact op de organisatie en de mensen die daar werken. Werk aan de winkel dus, voor de directie, voor de RvC, voor de or, voor het management, voor iedereen.

Drie dagen de hei op

We gaan op pad, drie dagen de hei op, half mei. Dag één uitvoerig met elkaar in gesprek over relevante trends, op alle belangrijke gebieden. Wat gaan die trends op wat langere termijn voor ons betekenen, wat kunnen en willen we daarmee, welke scenario’s zijn denkbaar? Waar zien we het meeste perspectief in?

Dag twee over het resultaat van dag één in gesprek met een vertegenwoordiging van de Raad van Commissarissen. Ja, deze or heeft een warme band met de RvC, en wordt gezien als een serieus te nemen gesprekspartner op hoofdlijnen van beleid. Sparren dus met de RvC. Welke scenario’s worden daar besproken, hoe verhouden die zich tot de beelden van de or? Welke overeenkomsten zien we, welke verschillen? Verrijkend voor beide partijen.

Dag drie in open dialoog met de CEO (de Wor-bestuurder) en de HR-manager. Ook hier weer: niks moet, alles mag tijdens dit informele overleg, samen sparren, samen verkennen, trends bespreken, samen proberen de mogelijke wegen richting de toekomst in beeld te brengen. Wat zien we als meest kansrijk, inspirerend, uitdagend? Tussendoor natuurlijk momenten van ontspanning, eten, drinken, vrolijk zijn. Het worden drie mooie, zinvolle dagen, dat weet ik nu al.

De drie nieuwe or-leden

De nieuwe or-leden weten nu nog van toeten noch blazen. Ze hebben nog geen or-vergadering meegemaakt, nog geen enkel stuk gelezen. Wellicht een vaag idee van wat or-werk inhoudt, maar dat is het dan ook.

Dus ja, natuurlijk Ger, natuurlijk heb ik een dag de tijd om deze drie nieuwe leden zoveel mogelijk houvast te geven in de wondere wereld van het or-leven. Zodat ze half mei zo goed mogelijk aan kunnen haken en iets kunnen toevoegen aan de vol op stoom zijnde or-trein. Ik doe het graag, dankjewel voor het vertrouwen!

Mr. Niek van Keulen is senior-trainer van ondernemingsraden en hun gesprekspartners bij MZ Services. Reacties? Niek.van.keulen@mzservices.nl

Lees ook:

Mr. Niek van Keulen is senior-trainer van ondernemingsraden en hun gesprekspartners bij MZ Services in Tilburg. Contact: Niek.van.keulen@mzservices.nl

(Foto Pixabay)

Medezeggenschap is nog altijd niet vanzelfsprekend

Een ondernemingsraad ontbreekt in 3 van elke 10 bedrijfsorganisaties die volgens de Wor een or zou moeten hebben. En er is helemaal geen...

Van Zuid-Afrika naar een driedaagse starttraining

Van Zuid-Afrika naar een driedaagse starttraining

Net terug van een prachtige reis, twaalf dagen van Zuid-Afrika naar Namibië. Van de wereldstad Kaapstad tot de twee na grootste kloof van de wereld,...

Shutterstock

Kunnen we nu verkiezingen houden?

'De zittingstermijn van onze ondernemingsraad verstrijkt over vier maanden. Normaal gesproken zouden we al voorbereidingen treffen voor de...

Nieuw in de or? Begin bij de bedoeling

Nieuw in de or? Begin bij de bedoeling

Voor wie als nieuweling in de ondernemingsraad stapt, gaat een wereld open. Maar er komt ook heel wat op je af. Waar moet je allemaal rekening mee...

SKB Winterswijk

Toch een eigen or voor ziekenhuis Winterswijk

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk krijgt een eigen ondernemingsraad. De oprichting van de or voor het SKB-personeel hangt...

Pixabay

Uitleg or-reglement: zetelverdeling onjuist

In het or-reglement is de situatie niet geregeld dat bij de verkiezingen van de ondernemingsraad geen van de kieslijsten de kiesdeler haalt. De...

Shutterstock

Een ondernemingsraad oprichten en vooroordelen weerleggen

Wat je kan doen als werknemers een ondernemingsraad willen oprichten en het management in de weerstand schiet.

Pixabay

Snavel dicht bij de toekan: De illusie van medezeggenschap

Het Van der Valk-concern ontkent, maar volgens barista Wendy de Decker heeft het niet verlengen van haar contract alles te maken met haar strijd voor...