Dankjewel Ger!

Dankjewel Ger!

Ger aan de telefoon. ‘Hee Niek, we hebben drie nieuwe leden in de ondernemingsraad, heb jij tijd om die nog even een dag te trainen voor we half mei met de hele or op pad gaan?’ Natuurlijk heb ik tijd. Een dag kan altijd, voor een trouwe klant.

Ger is de secretaris van een or die ik al een hele tijd ken. Een prima or, een or die me blij maakt. Een or die precies dat doet waartoe de or op aarde is. Meedenken, meesturen, meebeslissen, verantwoordelijkheid nemen, op hoofdlijnen van beleid. In de wereld waarin deze or actief is, gaat (net als vrijwel overal) de komende jaren het nodige veranderen, al was het alleen al door de energietransitie. Onvermijdelijk met stevige impact op de organisatie en de mensen die daar werken. Werk aan de winkel dus, voor de directie, voor de RvC, voor de or, voor het management, voor iedereen.

Drie dagen de hei op

We gaan op pad, drie dagen de hei op, half mei. Dag één uitvoerig met elkaar in gesprek over relevante trends, op alle belangrijke gebieden. Wat gaan die trends op wat langere termijn voor ons betekenen, wat kunnen en willen we daarmee, welke scenario’s zijn denkbaar? Waar zien we het meeste perspectief in?

Dag twee over het resultaat van dag één in gesprek met een vertegenwoordiging van de Raad van Commissarissen. Ja, deze or heeft een warme band met de RvC, en wordt gezien als een serieus te nemen gesprekspartner op hoofdlijnen van beleid. Sparren dus met de RvC. Welke scenario’s worden daar besproken, hoe verhouden die zich tot de beelden van de or? Welke overeenkomsten zien we, welke verschillen? Verrijkend voor beide partijen.

Dag drie in open dialoog met de CEO (de Wor-bestuurder) en de HR-manager. Ook hier weer: niks moet, alles mag tijdens dit informele overleg, samen sparren, samen verkennen, trends bespreken, samen proberen de mogelijke wegen richting de toekomst in beeld te brengen. Wat zien we als meest kansrijk, inspirerend, uitdagend? Tussendoor natuurlijk momenten van ontspanning, eten, drinken, vrolijk zijn. Het worden drie mooie, zinvolle dagen, dat weet ik nu al.

De drie nieuwe or-leden

De nieuwe or-leden weten nu nog van toeten noch blazen. Ze hebben nog geen or-vergadering meegemaakt, nog geen enkel stuk gelezen. Wellicht een vaag idee van wat or-werk inhoudt, maar dat is het dan ook.

Dus ja, natuurlijk Ger, natuurlijk heb ik een dag de tijd om deze drie nieuwe leden zoveel mogelijk houvast te geven in de wondere wereld van het or-leven. Zodat ze half mei zo goed mogelijk aan kunnen haken en iets kunnen toevoegen aan de vol op stoom zijnde or-trein. Ik doe het graag, dankjewel voor het vertrouwen!

Mr. Niek van Keulen is senior-trainer van ondernemingsraden en hun gesprekspartners bij MZ Services. Reacties? Niek.van.keulen@mzservices.nl

Lees ook:

verkiezingscampagne ondernemingsraad

Wij hebben voor het eerst verkiezingen voor de ondernemingsraad. Er zijn net zoveel kandidaten als zetels. Moet je dan nog verkiezingen houden?...

'We willen graag een or'

Regelmatig krijgen we als SER-Bedrijfscommissie vragen van medewerkers die melden dat er in hun organisatie geen ondernemingsraad is. Ze willen weten...

Wat als een onderneming geen or heeft? 

In januari 2023 meldde E-bikeproducent Stella dat het bedrijf moest reorganiseren: de voorraden aan e-bikes namen toe en de vraag naar e-bikes nam...