Wat verkoop jij eigenlijk?

Wat verkoop jij eigenlijk?

'Wat verkoop jij eigenlijk aan je klanten tijdens de trainingen die je geeft, kan je dat in één woord voor me samenvatten?' Dat vroeg een vriend van me een tijd terug, terwijl hij me verwachtingsvol aankeek.

Onmiddellijk floepte mijn antwoord eruit, zonder er ook maar een seconde over na te denken, zo vanzelfsprekend was het kennelijk voor me: ‘zelfvertrouwen’. Bam, dat was het dus… En ja, het klopt, realiseerde ik me toen ik nog even nadacht over het antwoord wat ik zojuist vol overtuiging had gegeven.

Zelfvertrouwen

De vriend keek me vragend aan, wachtend op een toelichting. Met alle plezier vertelde ik hem mijn verhaal, wat ik doe, wat ik ‘lever’ en waarom ik dat belangrijk vind en er zoveel lol aan beleef.

Mijn klanten zijn in het begin vaak onzeker in wat ze kunnen, mogen, moeten in het overleg met hun directeur, hun ‘bestuurder’. Ze willen hun rol serieus spelen, maar weten nog niet hoe dat te doen. Ze zijn op zoek naar houvast. En dus gaan we dat houvast bieden, ontwikkelen, bouwen, helpen. Stap voor stap groeien, met realistische, haalbare doelen voor ogen.

Bouwen en ontwikkelen

Bouwen aan een goed samenwerkend team, waarin iedereen actief diens rol speelt, verantwoordelijkheid neemt. Bouwen aan kennis van wettelijke bevoegdheden, als stevig fundament voor het hele overleggebouw. Ontwikkelen van vaardigheden die relevant zijn in het continue overleg- en onderhandelspel met de bestuurder. Bouwen aan inzicht in cijfers, in HR-beleid, in binden, boeien, bevorderen van werkplezier en het motiveren van mensen. Bouwen aan inzicht in de positie van de onderneming in de omgeving, door het samen te hebben over externe trends, ontwikkelingen die impact gaan hebben op de organisatie, of je het nu leuk vindt of niet.

Bouwen aan het lef om als ondernemingsraad zelf een concreet beeld te ontwikkelen hoe de organisatie er over een jaar of vijf uit zou kunnen zien, door te veranderen, te groeien, rekening houdende met die waargenomen trends. Bouwen aan overtuigende presentaties waarmee de or het gesprek aangaat met de eigen directie, om als volwaardige gesprekspartner invloed te hebben op de noodzakelijke keuzes die gemaakt moeten worden. Bouwen aan nog veel meer en daar samen plezier aan beleven.

Gewaardeerde gesprekspartner

Mijn vriend snapte het inmiddels. Dat het trainen van een or echt meer is dan het met wetsartikelen en tal van voorbeelden uiteenzetten wat de bevoegdheden van de or zijn, voortvloeiend uit de onmisbare Wet op de ondernemingsraden. Die kennis is het zeer noodzakelijke begin van het verhaal, maar zeker niet het einde. Verre van dat. Er is veel meer nodig. De lol van mijn werk zit hem in het helpen bouwen en het zien groeien van de or en van de mensen in die or op alle fronten.

Ze stond er als volwaardige, gelijkwaardige, gewaardeerde gesprekspartner, vol zelfvertrouwen ”

Zoals de mevrouw die met weinig zelfvertrouwen en met een overdosis aan respect voor de bestuurder de or binnenstapte. Om heel wat jaren later een overtuigende presentatie te houden over noodzakelijke keuzes voor de organisatie, voor diezelfde bestuurder en (uiteraard) haar collega’s van de or. Ze was niet angstig meer, ze was ook niet doorgeschoten naar agressief gedrag. Ze wist waar ze het over had, had de feiten goed op een rijtje, ze stond er als volwaardige, gelijkwaardige, gewaardeerde gesprekspartner, vol zelfvertrouwen. Bingo!

Mr. Niek van Keulen is senior-trainer van ondernemingsraden en hun gesprekspartners bij MZ Services in Tilburg. Contact: Niek.van.keulen@mzservices.nl

Niek van Keulen

Niek van Keulen

Mr. Niek van Keulen is senior-trainer van ondernemingsraden en hun gesprekspartners bij MZ Services in Tilburg. Contact: Niek.van.keulen@mzservices.nl