Adverteren

ORnet.nl
ORnet.nl is onderdeel van een multimediaal platform waarmee je in contact komt met leden van ondernemingsraden, leden van andere vormen van personeels- vertegenwoordiging- en medezeggenschapsorganen alsmede Arbo-functionarissen.

Adverteermogelijkheden
Print:
Praktijkblad Ondernemingsraad is de gids in medezeggenschap voor leden van ondernemingsraden, leden van andere vormen van personeelsvertegenwoordiging- en medezeggenschapsorganen, de ambtelijk secretaris én Arbo-functionarissen. Het Praktijkblad zoomt in op facetten als strategie, wet- en regelgeving, de organisatie van medezeggenschap en arbeidsomstandigheden.
Online: Website ORnet.nl en e-mailnieuwsbrieven
Events: Ontmoet jouw doelgroep live tijdens toonaangevende events.

Adverteren?
Heb je vragen of wil je persoonlijk contact over de advertentiemogelijkheden van Praktijkblad Ondernemingsraad? Neem dan contact op met:

André van der Hammen
Accountmanager
Telefoon: 088-5840925
Mobiel: 06-46418843
andrevanderhammen@​vakmedianet.nl