Recht op verslagen werkoverleg?

0

“De directie weigert desgevraagd de ondernemingsraad standaard de verslagen van de werkoverleggen toe te zenden. Dit zou de privacy van de werknemers aantasten.”

Het gebruikte argument lijkt wat oneigenlijk, maar met de weigering staat de directie in principe in haar recht. De ondernemingsraad heeft alleen maar recht op gevraagde informatie die hij voor een aan te geven specifieke taak nodig heeft. En ‘het kennisnemen van wat er op het werkoverleg aan de orde komt’ is geen specifieke taak.

Toch is het wel nuttig om te weten wat er op de verschillende afdelingen speelt. Sommige OR’en lossen dit op door de overleggen bij te wonen, andere regelen de toezending van de verslagen aan de OR in de regeling werkoverleg die hun voor instemming wordt voorgelegd.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer