Werkgever mag ook in proeftijd geen gezondheidsvragen stellen

0

Een werkgever mag een werknemer ook tijdens diens proeftijd geen vragen stellen over fysieke beperkingen, het gebruik van medicijnen en bereidheid om een medische keuring te ondergaan.

Dat stelt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) in een oordeel over een klacht. De klaagster werd tijdens haar proeftijd als manager bij een kinderdagverblijf uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur, in het bijzijn van een P&O-functionaris.

Tijdens dat gesprek vroeg de directeur of zij medicijnen gebruikte. Zij kreeg ook vragen over haar fysieke beperkingen en of deze haar belemmeren om in geval van calamiteiten adequaat op te treden. Verder vroeg de werkgever haar of ze bereid was een medische keuring te ondergaan.

Arbeidsovereenkomst beëindigd in proeftijd

Enkele dagen na dat gesprek heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst met de klaagster tijdens de proeftijd beëindigd. De vrouw vindt dat haar ontslag verband houdt met haar fysieke beperkingen en medicijngebruik, en de vragen die zij stelde over de door de werkgever gewenste medische keuring.
De CKA denkt dat het ‘aannemelijk’ is dat de vragen van de vrouw over de keuring hebben geleid tot het ontslag.

Niet gebruiken als instrument van risicoselectie

De aanstellingskeuring mag volgens de CKA niet worden gebruikt als instrument van risicoselectie in het kader van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van werknemers in de toekomst. Volgens de werkgever is er in dit geval geen sprake van een aanstellingskeuring in de zin van de Wet op de medische keuringen (Wmk).

De CKA stelt echter dat niet-toepasselijkheid van de Wmk op medische keuringen tijdens de proeftijd betekent dat de werkgever een beperkte mogelijkheid tot risicoselectie wordt geboden, door de keuring te verschuiven naar de proeftijdfase. Dat is naar het oordeel van de CKA in strijd met de uitgangspunten van de Wmk.

Ook vragen stellen is een keuring

De CKA beschouwt het vragen naar de gezondheidstoestand van de keurling als een keuring ‘in verband met het aangaan’ van de arbeidsverhouding in de zin van artikel 1, lid 1 Wmk. Onder keuring wordt in artikel 1 van de Wmk niet alleen het verrichten van medisch onderzoek verstaan, maar ook het stellen van vragen over de gezondheidstoestand.

Vragen stellen over gezondheid van een sollicitant of werknemer is alleen voorbehouden aan een bedrijfsarts. Een werkgever is hiertoe op grond van de Wmk niet bevoegd.

CKA: oordeel klacht

Lees ook:

De nieuwe Arbowet
Alles weten over de regels? Volg de incompany training De nieuwe Arbowet in jouw praktijk.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer