Centrum voor Sociale Innovatie

0

Hoe kun je beter presteren als organisatie met tevredener werknemers? Dat
is een van de vraagstukken waarover sociale innovatie gaat. Het stelt
de talenten van mensen binnen bedrijven centraal, bijvoorbeeld om slimmer samen
te werken en flexibel te organiseren, onder goede arbeidsverhoudingen.

Sinds eind juni is er daarvoor een speciale club opgericht, het Centrum voor Sociale Innovatie (CSI). Het CSI moet bijdragen aan verhoging van het werkplezier en de productiviteit in ons land. Het centrum is een initiatief van zeven organisaties, waaronder vakbonden en werkgeversorganisaties, ondersteund door de ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Het centrum gaat informatie en kennis over sociale innovatie verzamelen en verspreiden. Verder worden onder andere praktische experimenten in branches, bedrijven en publieke instellingen georganiseerd. Ook zal het centrum andere activiteiten ontplooien die bijdragen tot een versnelling van sociale innovatie in Nederland.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer