Checklist: aanpakken te hoge werkdruk

0

Een (te) hoge werkdruk zorgt in Nederland nog voor een grote mate van verzuim. In totaal hebben 2,7 miljoen Nederlandse werknemers te maken met hoge werkeisen wat resulteert in 1,7 miljoen verzuimdagen. Een goede aanpak tegen een hoge werkdruk is daarom noodzakelijk.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal actiepunten op een rij gezet voor een goed werkdrukbeleid:

 • Maak een RI&E met aandacht voor werkdruk.

  Elke werkgever is verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie met plan van aanpak te maken. Een goede RI&E laat zien welke groepen werknemers of functies risico lopen op een te hoge werkdruk én waar en wanneer dat risico zich vooral voordoet
 • Doe verdiepend onderzoek.

  Wat zijn de oorzaken van de hierboven genoemde risico’s? Het is de bedoeling dat minstens de helft van de medewerkers meedoet aan dit onderzoek.
 • Maak een plan van aanpak met maatregelen tegen te hoge werkdruk.

  In dit plan moet worden beschreven welke maatregelen er genomen worden om eerdergenoemde risico’s aan te pakken en binnen welk termijn dit gebeurt. Het plan is een verplicht onderdeel van RI&E
 • Voer de maatregelen uit.
 • Evalueer de maatregelen minimaal één keer per anderhalf jaar.

  Bekijk welk effect de maatregelen hebben gehad. Wellicht moet het beleid hierop aangepast worden.
 • Geef de medewerkers voorlichting over te hoge werkdruk en de maatregelen daartegen.

  Een goede voorlichting gaat onder andere op specifieke situaties van medewerkers in, bespreekt de maatregelen tegen de risico’s en maakt duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de maatregelen. Het ministerie van SZW heeft een online tool ontwikkeld waarmee werkgevers kunnen checken of zij genoeg doen aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Bron: Rijksoverheid.nl

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer