Een succesvol werkoverleg

0

Wat is een werkoverleg en aan welke voorwaarden moet u voldoen om het werkoverleg tot
een succes te maken.

Wat is werkoverleg?
Hoewel elke vorm van overleg op of over het werk in principe werkoverleg kan worden genoemd, is werkoverleg zoals we het in de medezeggenschapsliteratuur tegenkomen een regelmatige en geregelde vorm van overleg tussen medewerkers en een of meerdere leidinggevenden. Werkoverleg is meestal gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het werk, de arbeidsomstandigheden en de samenwerking. Door medewerkers te laten beslissen wordt werkoverleg ook wel gebruikt om de betrokkenheid van het personeel te vergroten.
 
Volgens de Groningse bijzonder hoogleraar interne arbeidsverhoudingen en corporate governance Rienk Goodijk, maakt werkoverleg alleen maar kans indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
 
•  De directie moet het werkoverleg belangrijk vinden en het als een functioneel overleg beschouwen.
•  Het werkoverleg moet een geïntegreerd onderdeel zijn van het strategisch ondernemingsbeleid.
•  Binnen de onderneming moet sprake zijn van een cultuur van overleg en samenwerking.
•  De beslissingsbevoegdheden binnen de organisatie moeten voldoende gedelegeerd zijn.
•  Werkoverleg moet gestructureerd zijn. Met andere woorden: de organisatie, werkwijze, frequentie en controle moeten zijn vastgelegd in een werkoverlegreglement.
 
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer