FNV: weigering inzage RI&E onzinnig

0

Heeft een werknemer nu wel of geen recht op inzage in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) van zijn bedrijf? Minister Donner (SZW) en de Arbeidsinspectie vinden van niet. Vakcentrale FNV vindt van wel, en staat daarin niet alleen.

FNV-bestuurder Leo Hartveld: ‘De RI&E is een middel ter bevordering van veilig en gezond werken. Maar dat wordt wel lastig als degenen die er mee moeten werken niet mogen weten wat de gevaren en risico’s in hun bedrijf zijn.’

Met brieven die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten, probeert Nederlands grootste vakcentrale de minister te overtuigen van zijn ongelijk. Bovendien roept de FNV de Tweede Kamer te hulp. In een brief aan de Vaste Kamercommissie signaleert Hartveld dat Nederland met de weigering van het recht op inzage zich enkel in het twijfelachtige gezelschap bevindt van Malta. Hartveld: ‘Tijdens een recent seminar van de Europese vakbeweging, waarbij 23 lidstaten vertegenwoordigd waren, bleek het standpunt van onze minister op grote verbazing te stuiten.’

De oplossing die de FNV aandraagt voor het juridische geschil met de minister is simpel: ‘Neem een bepaling in artikel 5 van de Arbo-wet op die werkgevers de plicht oplegt ervoor te zorgen dat iedere werknemer kan beschikken over een beschrijving uit de RI&E van de gevaren en risicobeperkende maatregelen en van de risico’s voor hem op diens arbeidsplaats. Met een dergelijke bepaling kan de werkgever zelf bedenken hoe werknemers die beschrijving kunnen krijgen, maar moet hij die ten minste verstrekken aan de werknemer die daarom vraagt.’

De Nederlandse Vereniging Voor Veiligheidskunde (NVVK) en de beroepsvereniging van bedrijfsartsen NVAB hebben inmiddels laten weten het standpunt van de FNV te ondersteunen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer