Geheime SZW-notitie nieuwe WOR op ORnet

0

Op verzoek van minister De Geus hebben het
organisatiebureau Basis & Beleid en het Hugo Sinzheimer Instituut een
rapport geschreven over de toekomst van de medezeggenschap. Hierin beschrijven
ze drie trends, en ze komen op basis daarvan op vier mogelijke
scenario’s.

Op verzoek van minister De Geus hebben het organisatiebureau Basis & Beleid en het Hugo Sinzheimer Instituut een rapport geschreven over de toekomst van de medezeggenschap. Hierin beschrijven ze drie trends, en ze komen op basis daarvan op vier mogelijke scenario’s. Er zijn inmiddels vier zogeheten draagvlaksessies geweest, waarin de samenvatting van het rapport is besproken. Op basis hiervan zal minister De Geus in het najaar de Tweede Kamer een voorstel toesturen.
Rapport blijft geheim 
Het ministerie wil het rapport niet vrijgeven. Volgens een woordvoerder is dat slechts bedoeld voor de discussie in de draagvlaksessies, op basis waarvan het ministerie een ‘discussienotitie’ zal maken. Ondanks de val van het kabinet wil minister De Geus deze notitie eind oktober aanbieden aan de Tweede Kamer, ‘waarmee een toekomstig kabinet zijn voordeel mee kan opdoen’. Dan zal ook het rapport worden vrijgegeven, Volgens welingelichte bronnen beschrijft het rapport drie trends. Dat is ten eerste de differentiatie binnen de medezeggenschap. Er zijn vele verschillende soorten, waarbij ook de globalisering een rol speelt. Dan is er een trend op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. Door meer decentralisatie en meer differentiatie krijgt de OR daar een steeds grotere rol in. De derde trend is de toenemende diversiteit van het personeel binnen een arbeidsorganisatie. Denk daarbij aan flex-werkers, detachering, personeel in het buitenland e.d.
OR als vakbondje 
Op basis van deze trends schetsten de onderzoekers vier scenario’s. De eerste is de OR als partner in de organisatie, de OR participeert in het beleid. Als tweede trend is er de OR als ‘light community’, waarbij een strategische OR als een netwerk functioneert. De derde trend beschrijft de OR als partner van de vakbonden, de vierde ziet de OR als bedrijfsbondje zoals dat bijvoorbeeld bij Ikea het geval is.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer