Geldt onslagbescherming ook voor uitzendkrachten?

0

“In onze OR zit een ingeleende uitzendkracht.
Volgens de WOR
hebben OR-leden ontslagbescherming. Maar hoe zit
dat voor dit or-lid als er door inkrimping uitzendkrachten
wegvallen?”

Ook vaste medewerkers zijn niet beschermd tegen ontslag door boventalligheid, maar we begrijpen wat u bedoelt. Omdat de uitzendkracht niet in dienst is van de inlener, maar wel van deze afhankelijk is voor zijn werk, is hij extra kwetsbaar. Hiertegen kan slechts worden aangevoerd dat dit OR-lid net zoals de overige OR-leden een wettelijke bescherming heeft tegen benadeling op grond van zijn medezeggenschapswerk. Elk vermoeden van benadeling kan aan de rechter ter toetsing worden voorgelegd.
 
Zie ook:
Rechtspositie ondernemingsraadsleden private sector
Rechtspositie ondernemingsraadsleden overheid

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer