‘Maak langer doorwerken aantrekkelijk’

0

Kabinet, MKB en VNO-NCW willen dat
Nederlanders doorwerken tot of na hun 65e. Uit een onderzoek van het CBS blijkt dat
slechts twee op de tien werknemers tot die leeftijd wíl doorwerken. Bij Siemens helpt
de ondernemingsraad mee om werken tot of na 65 jaar aantrekkelijk te maken.

Nederlanders moeten langer werken, vindt het kabinet. VNO-NCW en MKB Nederland pleiten voor het optrekken van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Probleem is dat het gros van de werknemers, tachtig procent, niet wíl doorwerken tot hun 65e. Circa zestig procent acht zich zelfs niet in staat om tot die leeftijd aan de slag te blijven. Mensen die wel door willen werken, kampen bovendien met negatieve beeldvorming. Veel Nederlanders menen dat 65-plussers niet meer mogen of kunnen werken.

Ook bij Siemens wil het management dat werknemers langer blijven doorwerken. Personeel kan bij het bedrijf op 60-jarige leeftijd vervroegd uittreden, maar Siemens probeert doorwerken aantrekkelijk te maken. Samen met de OR . ‘Met succes, er zijn redelijk veel medewerkers die doorgaan na hun 65e’, zegt OR-lid Paul Dompeling. Volgens het OR-lid is er een aantal redenen voor het succes. ‘Ten eerste moet de werknemer de keuze hebben om al dan niet door te werken. Daarnaast moet hij kunnen kiezen uit verschillende werkvormen, zoals deeltijdvut of zich laten inhuren als zelfstandige.’

 
Het is volgens Dompeling ook belangrijk om als OR direct invloed uit te oefenen op het HR-beleid. ‘Onze OR-commissie ‘personeelsbeleid’ overlegt elke maand met de HR-manager. Het punt ‘ouderen’ staat ook altijd op de agenda. Met onze ideeën en voorstellen hebben we zo direct inspraak in het beleid.’

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer