Meer dan vijftig medewerkers en geen OR?

0

“Mijn bedrijf telt nu ongeveer zestig medewerkers. Wat zijn de gevolgen als ik ondanks de wettelijke verplichting geen ondernemingsraad instel?”  

U ontneemt uw bedrijf de voordelen van vertegenwoordigende medezeggenschap. In plaats van met vijf mensen moet u nu regelmatig met vijftig tot zestig mensen aan tafel. Als u tenminste wil profiteren van de deskundigheid van uw medewerkers.

Zonder ondernemingsraad kunt u geen gebruikmaken van de mogelijkheden die de Arbeidstijdenwet biedt voor de ruimere normen van werk- en rusttijden. Er blijft nog meer onbenut. Bijvoorbeeld de mogelijkheden die de Arbeidsomstandighedenwet biedt om samen met de werknemersvertegenwoordiging het ziekteverzuim terug te dringen. En om de preventie van ziekte, improductiviteit en het voortijdig vertrek van medewerkers ter hand te nemen.

U mist de kans op een klankbord dat de kwaliteit van het bestuur en het draagvlak van besluiten vergroot. Ook ontneemt u medewerkers de mogelijkheid zich te ontplooien en hun geschiktheid voor leidinggevende functies aan te tonen. Dat zouden ze immers kunnen leren in een OR.

Bovendien overtreedt u de wet en elke belanghebbende – werknemer en vakbond – kan u via de bedrijfscommissie , zonodig kantonrechter, tot de orde roepen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer