Oppositie vertraagt nieuwe Arbowet

0

De oppositie in de Tweede Kamer probeert de
behandeling van de nieuwe Arbowet uit te stellen en over de verkiezingen heen te
tillen. In een vergadering van de vaste Kamercommissie op dinsdag 29 augustus
bleek dat staatssecretaris van SZW, Jan van Hoof, ongeveer veertig eerder
gestelde vragen nog niet had beantwoord.

Daarop vroeg Kamerlid Hannie Stuurman van de PvdA, mede namens de oppositiepartijen SP en GL, om een extra vragenronde. Na enige discussie ging Van Hoof daar uiteindelijk mee akkoord. Dit betekent dat de behandeling van het wetsvoorstel in ieder geval twee weken is uitgesteld. Op 12 september volgt een nieuwe ronde. Een week later is het echter Prinsjesdag, en daarna zullen vele andere onderwerpen de agenda van de Tweede Kamer dicteren. Hiermee groeit de kans dat de definitieve afhandeling pas kan plaatsvinden na de Kamerverkiezingen op 22 november.
Het voorstel voor een nieuwe Arbowet is voor de OR belangrijk omdat dit kabinet een aantal bevoegdheden heeft geschrapt. Zoals het verplichte jaarlijkse overleg tussen directie en OR over het Plan van Aanpak, het arbo-spreekuur en de verplichting van de directie om arbeidsongevallen te melden aan de OR. Oppositiepartijen en vakbeweging hopen dat een nieuw kabinet dit wetsvoorstel aanzienlijk zal aanpassen.  

 
In het komend september-nummer van Praktijkblad Ondernemingsraad vindt u een uitgebreid artikel over de zwakkere rol van de OR in de nieuwe Arbowet.  
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer