OR ‘actief’ informeren over Arbo

0

In de nieuwe Arbowet krijgen medewerkers een belangrijkere rol, en dit is reden genoeg om in de wet te regelen dat de werkgever de ondernemingsraad actief moet informeren over alle
arbo-aangelegenheden.

Zo krijgen werknemers recht op een afspraak met een Arbodeskundige. Dit staat in de nota van wijziging van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet, die naar de Tweede Kamer is gestuurd.
 
Niet meer afwachten
De ondernemingsraad heeft nu ook al belangrijke bevoegdheden over het Arbobeleid. Maar kan de werkgever de vragen van de OR nu gewoon afwachten, met de nieuwe wet kan dat niet meer. De werkgever moet in het overleg met de OR overleg ‘actief informatie uitwisselen’. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was dit nog niet geregeld.
 
Arbodeskundige
In de huidige Arbowet staat dat werknemers altijd een afspraak mogen maken met de bedrijfsarts, maar die regeling wordt nu aangepast. Voortaan krijgen werknemers ‘recht op toegang’ tot een arbodeskundige. Per sector of bedrijf kan geregeld worden wie dat is: dit kan zoals vanouds de bedrijfsarts zijn, maar ook een arbeidshygiënist of de preventiemedewerker.
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer