Sancties op veiligheidsregels?

0

“Mag een werkgever sancties stellen op het overtreden
van veiligheidsregels? Wij hebben geen disciplinaire
regeling.”

Gezien de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de dagelijkse gang van zaken en zijn opdracht om zich als een goed werkgever te gedragen, is hij in principe ook bevoegd om disciplinaire maatregelen te treffen tegen ongewenst gedrag. Tot en met ontslag op staande voet. De rechter zal desgevraagd beoordelen of de straf in overeenstemming was met het vergrijp. Daarbij speelt ook een rol of de werknemer voldoende geïnformeerd wordt over hoe het wel moet, hoe het per se niet mag en welke sanctie hem boven het hoofd hangt als hij het toch verkeerd doet. Een regeling over de relatie tussen bepaalde vormen van ongeoorloofd gedrag, de daaraan verbonden sanctie en de mogelijkheid om zich te verdedigen verdient dan ook aanbeveling. Omdat het daarbij gaat om een beoordelingsregeling is er sprake van instemmingsrecht .

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer