Slechte beoordeling door OR-werk

0

“Sommige van onze leden komen door hun OR-werk tijd te kort om hun normale
functie goed uit te oefenen. Dat leidt soms tot slechte beoordelingen.
Begrijpelijk, maar onaanvaardbaar, lijkt ons.”

Inderdaad, daarmee worden OR-leden benadeeld op grond van hun OR-lidmaatschap en dat is in strijd met de wet. Het is – met name bij grote urenvrijstellingen – nodig dat de beoordeling rekening houdt met de minder beschikbare tijd.
Soms is het zelfs beter gedurende de zittingsperiode niet te beoordelen. En tot slot, een goed beoordelingssysteem zou het OR-werk laten meewegen in een gunstige beoordeling over het functioneren van de betreffende werknemer. Het is het beste hierover met de bestuurder nadere afspraken te maken en deze in de vorm van een ondernemingsovereenkomst vast te leggen.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer