Verbeteringen Europese OR op een rij

0

Het Europees Parlement heeft op 17 december 2008 diverse amendementen
aangenomen ter verbetering bovenop eerdere afspraken tussen de Europese vakbond
en de werkgevers.

Na een aanvankelijke deal tussen het EVV (vakbonden) en Business Europe (werkgevers) heeft het Europees Parlement toch nog diverse verbeteringen bereikt. PvdA’er Jan Cremers heeft als woordvoerder daar veel werk voor verricht. Vooral bij herziening van de EOR-overeenkomst voor uw concern is het zaak goed rekening te houden met die laatste aanpassingen.

Verbeteringen

 • Een belangrijke verbetering is de nieuwe definitie van informatie en de verbeterde definitie van raadpleging. Om te beginnen is het goed dat er nu duidelijk onderscheid tussen deze twee begrippen wordt gemaakt. Het misverstand dat indien de EOR van iets nieuws op de hoogte wordt gebracht, de Raad hiermee meteen geraadpleegd is, is hiermee definitief van de baan. Waar ‘raadpleging’ tot nu werd omschreven als ‘dialoog en gedachte-uitwisseling’, vinden we nu de aanvulling dat dit op een tijdstip, op een wijze en met een inhoud moet gebeuren, die de werknemersvertegenwoordigers in staat stelt een advies uit te brengen, waarmee management rekening kan houden.

   

 • Beslissingen moeten in vervolg ook ‘tijdig’ door het management worden voorgelegd aan de EOR. De praktijk bestaat thans dat het Europese management in één bijeenkomst het voorgenomen(?) besluit presenteert waardoor de EOR nauwelijks goed kan reageren. En dit wordt vervolgens als de gehele raadpleging beschouwd. Met de nieuwe EU-richtlijn kun je daar tegenin gaan.

   

 • Bovendien is een kwestie onder de nieuwe richtlijn al transnationaal, als de besluitvorming in één land plaats vindt en betrekking heeft op een vestiging in een ander land.

   

 • De ondersteuning van vakbonden bij oprichting van een EOR (BOG) kan nu ook voor vergoeding in aanmerking komen.

   

 • De Richtlijn verplicht de onderhandelingspartners verder in de EOR overeenkomst de koppeling tussen de nationale en Europese werknemersvertegenwoordiging te regelen.

   

 • Ook goed nieuws is dat de beoogde drempel voor deelname aan de Bijzondere Onderhandelingsgroep en aan de EOR volgens de subsidiaire bepalingen nu definitief van de baan is. Eerder had de Europese Commissie nog een drempel van 50 werknemers per land in haar voorstel opgenomen.

   

 • Een verdere in het oog springende verbetering is dat er in de Overwegingen van het Parlement en de Commissie bij het niet-nakomen van de verplichtingen, voortvloeiend uit de richtlijn, effectieve en afschrikkende sancties van toepassing zijn.’

Natuurlijk gaat er nog wel wat tijd overheen voor de verbeterde EU-richtlijn in nationale wetgeving is omgezet. Een mooi moment dus om op basis van die komende wetswijzigingen uw huidige EOR-overeenkomst te herzien.

Klik hier voor de letterlijke tekst waar het Europees parlement ‘ja’ op heeft gezegd

Engelstalige website met veel (achtergrond)informatie over de EOR

Bron: FNV Bondgenoten
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer