Wat doen die sancties in het verzuimprotocol?

0

“Onze werkgever wil de kosten die hij oploopt door het niet tijdig ziekmelden van een medewerker doorberekenen aan de zieke. Een dergelijke bepaling wil hij opnemen in het ziekteverzuimprotocol. Het lijkt ons dat sancties niet in dit protocol thuishoren.”

Iedereen die in het bedrijf werkt, valt daarmee onder de bestaande regelingen. Hij moet zich houden aan de bepalingen die in redelijkheid en volgens geldende regels zijn vastgesteld en waarvan hij in kennis is gesteld. Een sanctie in het ziekteverzuimprotocol is dus volstrekt overbodig. Als de werkgever behoefte heeft aan extra disciplinaire maatregelen dan behoort hij daar een afzonderlijke regeling voor op te stellen en deze – na instemming van de or – aan de werknemers kenbaar te maken.
 
Zie ook:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer