Wat hebben wij te zeggen over ziekteverzuimbeleid?

0

“In hoeverre heeft de OR instemmingsrecht op het
ziekteverzuimbeleid van een bedrijf?”

Het kan niet vaak genoeg worden gezegd: De OR heeft instemmingsrecht op elke (wijziging in een) concrete regeling op het gebied van het ziekteverzuimbeleid. Enkele veel voorkomende voorbeelden zijn regels rond de ziekmelding, controles, rol arbodienst bij de begeleiding, het instellen van een sociaal medisch team, positieve of negatieve prikkels, registratie van ziekte.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer