Wat is de taak van de VGW(M)-commissie?

0

“Moeten we als VGW-commissie alleen het beleid toetsen
of kunnen we ook zelf onderzoek doen en voorstellen
lanceren?”

De taak van de VGW(M)-commissie wordt net zoals bij de overige OR-commissies door de OR bepaald en vastgelegd in het instellingsbesluit van de commissie. Sommige commissies beperken zich net als hun OR inderdaad tot controlerend toezien. Andere gaan veel verder en komen zelf met initiatieven, spelen een rol in de risico-inventarisatie en -evaluatie en zijn zelf een belangrijke promotor van een beter arbobeleid. Formeel is het dus aan de raad om de taak van de commissie te bepalen. Als er al een commissie is, zal er daarbij hopelijk goed naar de commissieleden worden geluisterd.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer