Wat is een casemanager?

2

“De bestuurder heeft een nieuw
ziekteverzuimprotocol ter instemming aan de OR gepresenteerd. Daarin is sprake van een casemanager.
Wat is de taak van deze manager en wie kan dat doen?”

Het aanwijzen van een casemanager is verplicht op grond van de Poortwachterswet. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de wijze waarop deze wordt aangewezen en de taken die hij/zij te vervullen krijgt.

De casemanager is in ieder geval degene die de activiteiten uit het opgestelde Plan van Aanpak bij langerdurende ziekte begeleidt. Daarnaast fungeert hij als contactpersoon tussen betrokken partijen; werkgever, werknemer en arbodienst. Sommige werkgevers stellen één of meer vaste casemanagers aan (bijvoorbeeld de ziekteverzuimcoördinator), anderen laten het van het geval afhangen. Het is in ieder geval van belang dat ook de zieke werknemer vertrouwen heeft in de manager die zich met zijn ‘case’ bezighoudt.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

2 reacties

  1. Hoort de rol van casemanager bij een leidinggevende thuis? Ik vraag mij af of deze twee rollen elkaar niet bijten wanneer iemand begeleid moet worden door de casemanager die tevens zijn/haar leidinggevende is? Of mag dit verder niets uitmaken, en ligt het aan de professionaliteit van de betreffende persoon welke pet hij/zij op doet en wanneer?

Reageer