Wat kunnen wij doen aan het EHBO-beleid?

0

“Kan de OR zich bemoeien met het
EHBO-beleid binnen de organisatie? Is het bedrijf verplicht een regeling te
treffen?”

Op grond van de Arbowet is de werkgever verplicht tot passende maatregelen met het oog op calamiteiten en bedrijfshulpverlening. Daartoe behoort dus ook de EHBO. In het Arbobesluit is dit verder uitgewerkt. De maatregelen en de regelingen die de werkgever treft, vallen onder het instemmingsrecht van de OR.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer