Welke medische keuringen beschrijft de Arbowet?

0

“Welke wettelijke verplichtingen kent de arbowet ten
aanzien van welke medische keuringen?”

  • Aanstellingskeuringen. Alleen voor functies met bijzondere gezondheidsrisico’s mogen nog aanstellingskeuringen worden uitgevoerd. Maar alleen met instemming van de OR.
  • Arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Elke medewerker moet periodiek in de gelegenheid worden gesteld om zich (vrijwillig) te laten onderzoeken op gezondheidsrisico’s die voortvloeien uit de functie die hij vervult. Over de periodiciteit heeft de OR weer instemmingsrecht .
  • Verplichte periodieke keuringen. Voor sommige riskante beroepen/ werkzaamheden bepaalt de wet wanneer er waarop gekeurd moet worden. Dit ligt vast in het arbobesluit en de arbobeleidsregels.
     
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer