Welke rol kan de OR vervullen bij een arbeidsconflict?

0

“Een delegatie van de ondernemingsraad heeft onlangs bemiddeld bij een ‘crisisgesprek’ van een werknemer met zijn leidinggevende. Later vroegen we ons af wat onze rol in dergelijke situaties eigenlijk kan zijn.”

Formeel zijn individuele belangen geen zaak voor de ondernemingsraad. Het eerste advies is dan ook: Wijs de betrokkene door naar zijn vakbond. In de werkelijkheid ligt het niet zo eenvoudig. Veel werknemers zijn niet georganiseerd en individuele problemen kunnen een signaal zijn van iets algemeners. Bovendien wil je als OR-lid graag iets doen voor degenen die je vertegenwoordigt, vooral als ze in de problemen zitten! Enkele algemene adviezen in dergelijke gevallen:
– Onderzoek zorgvuldig of het geen signaal van een collectief probleem is. Als dat zo is, loont het de moeite die algemene kant aan de orde te stellen in het overleg met de directie.
– Stimuleer de medewerkers zich aan te sluiten bij een vakbond, zodat er altijd een instantie is waar ze een beroep op kunnen doen bij arbeidsconflicten.
– Begeleid desgewenst de medewerker met een probleem ‘op persoonlijke titel’. Iedereen weet toch wel dat de begeleider tevens OR-lid is. Maar wordt geen betrokkene in het conflict!
– Stimuleer de totstandkoming van een algemene klachtenregeling zodat medewerkers ook binnen de onderneming een mogelijkheid hebben om ‘in beroep’ te gaan.
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer