Werkgevers en werknemers zorgen zelf voor minder verzuim

0

Door werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheden te geven wat betreft hun eigen
arbeidsomstandighedenbeleid, blijkt de arbeidsveiligheid toe te nemen en het
ziekteverzuim te dalen.

Dit blijkt uit een voortgangsrapportage over de effecten van arbo-zelfregulering van het ministerie van Sociale Zaken. De resultaten zijn volgens staatssecretaris Van Hoof ‘bemoedigend’ en ondersteunen de lijn van de nieuwe Arbowet. In deze wet schrijft de overheid niet langer in detail voor aan welke eisen bedrijven moeten voldoen, maar stelt de kaders vast die werkgevers en werknemers samen en op maat kunnen invullen. En dit blijkt dus te werken. In die sectoren waar een arboconvenant geldt, is het ziekteverzuim met maar liefst 22 procent gedaald, tegenover 9 procent in sectoren waarin die afspraken niet zijn gemaakt. De animo van branches om vrijwillige afspraken te maken is bovendien groot. Inmiddels valt meer dan de helft van de werkende beroepsbevolking onder een van de 69 arboconvenanten waarin vaak sectorgewijs afspraken zijn gemaakt over problemen als hoge werkdruk, zware lichamelijke belasting, agressie en geweld, enzovoorts. ‘Merkwaardig’, zo noemt FNV-beleidsmedewerker Arbeidsomstandigheden Wim van Veelen de opmerking van Van Hoof. ‘Bemoedigend ten aanzien van de nieuwe Arbowet? De resultaten zijn tot stand gekomen onder de huidige wet. Het is maar de vraag of die successen blijven bestaan als er een nieuwe Arbowet komt en de staatssecretaris bepaalde succesvolle maatregelen wil schrappen.’
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer