Wie informeert de vakbonden?

0

“Bij een inkrimpingsoperatie lijken gedwongen
ontslagen onontkoombaar. Wie moet nu de vakbonden informeren, de directie of de
OR?”

Als de vakbonden moeten worden geïnformeerd op grond van de Wet melding collectief ontslag en/of de CAO, berust de verantwoordelijkheid daarvoor allereerst bij de ondernemer, dus bij de directie. Maar de ondernemingsraad kan daarbij natuurlijk altijd behulpzaam zijn. Zeker als de directie dit dreigt te verzuimen!
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer